Hvordan kan vi bruke naturen som en vei til et bedre og mer meningsfylt liv?

Mandag 21. september var det oppstart for prosjektet utendørsterapi på Skallstuggu på Levanger. Her var det samlet ulike aktører fra rus- og psykisk helsesektoren i Trøndelag: både pårørende, tidligere brukere, organisasjoner og ulike behandlingsinstitusjoner. Målet med samlingen var å vise de positive effektene utendørsterapi kan ha, og få flere til å ta det i bruk.

Først og fremst er utendørsterapi et viktig supplement til annen behandling. Å være med på en samling som dette gir god innsikt i hva andre gjør og hva andre tenker, dette gir andre som arbeider innen det samme fagfeltet inspirasjon og de får se andre muligheter.

Raymond Tollefsen fra Medvandrerne

Utendørsterapi kan være et supplement til annen terapi (Foto: Stian W. Pedersen)

På samlingen var flere representanter fra Medvandrerne, deriblant Are Lerstein som er kåret til årets villmarking. Medvandrerne er et lavterskeltilbud til dem som har utfordringer med rus og/eller psykisk helse. Her får du være med helt uten henvisning.

Medvandrerne ga oss innblikk i hva utendørsterapi betyr for dem, og hvordan det har hjulpet andre fra rusmiljøet.

Bålet som symbol

For medvandrerne har bålet, ryggsekken og vandrestaven blitt viktige symbol. Bålpraten har blitt et forum hvor alle kan dele sine egne erfaringer. Det har vært med på å styrke samholdet i gruppen. Viktige verdier for dem er mening, mestring og relasjoner.

Effekten av utendørsterapi er at det gir meg påfyll av energi og gjør meg bedre i stand til å takle hverdagen. Samfunnet har mange negative energier som påvirker oss negativt, utendørsterapi er motsatsen til dette. Man blir en bedre samfunnsborger og lærer at det er viktig å se lengre enn sin egen nese. En kan se lengre enn sin egen nese i samhandling med andre mennesker.

Are Lerstein fra medvandrerne

Sterke historier på tur

Ann-Mari Romul fortalte sin historie som pårørende. Med en sønn som var rusmisbruker måtte hun kjempe en egen kamp som pårørende. På turen fikk vi høre hvordan pårørende blir ivaretatt, og hvilke erfaringer hun har gjort seg.

På samlingen ble det fortalt mange sterke historier som rørte alle som var med. Fellesnevneren var hvordan folk har brukt naturen som en vei til et bedre og mer meningsfylt liv.

På samlingen ble det mange gode samtaler (Foto: Stian W. Pedersen)

Hvordan kan KBT jobbe med utendørsterapi?

KBT sin rolle i dette prosjektet har foreløpig vært å arrangere et webinar i oppstarten. Nå har altså Stian Wiklund Pedersen fra KBT vært med på tur og hentet masse inspirasjon. I tillegg kan vi nevne at GLIMT Recoverysenter på Heimdal allerede har en turgruppe, så her kan det bli masse fin turterapi framover.

Å se en idemyldring mellom de ulike brukerstedene var også veldig nyttig. Her ble det knyttet nye relasjoner og mange erfaringer ble delt. Alle var enige om at utendørsterapi er veien å gå. Det vil være et godt supplement til annen terapi og behandling.

Jeg syntes det var interessant å se de ulike utfordringer de med rusbakgrunn har i forholde til de med utfordringer med psykiatri har. Det finnes mange likheter men også en del utfordringer i hvordan utendørsterapi kan fungere.

Stian i KBT

Flere bilder fra turen ser du under. På det første bildet er Stian i KBT. Det var en innholdsrik tur med alt fra foredrag til båltenning og øksekast!