Kurs om erfaringskonsulentens funksjon i psykisk helse- og rustjenester – En viktig satsning

Fire torsdager på rad har vi nå arrangert digitalt kurs om erfaringskonsulentenes funksjon i psykisk helse- og rustjenester i Norge.

– Dette er jo en viktig satsning for oss, og en kursrekke vi har hatt i flere år. Det er viktig å få styrket erfaringskonsulentene i sin rolle.

Dagfinn Bjørgen, daglig leder i KBT – Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling

Kurset hadde ca. 65 påmeldte, med deltakere fra Tana i nord til Kristiansand i sør. «Mer av det her!» var tilbakemeldingen vi fikk etter den siste kursdagen.

Målet med kurset har vært å oppdatere folk på hva jobben som erfaringskonsulent er, å dele erfaringer og gi innsikt i hva rollen til en erfaringskonsulent er. På kurset får du utvidet horisonten, og kan stå styrket tilbake. Både erfaringskonsulenter og arbeidsgivere kan få verktøy til jobben sin innen psykisk helse og rus.

Kurset har gjort meg mer motivert til å skulle jobbe som erfaringskonsulent.

Kursdeltaker Kim

Gode tilbakemeldinger

Responsen etter kurset viser hvor viktig dette arbeidet er. Vi har hatt god påmelding, godt oppmøte og gode samtaler. Deltakerne har kommet med ønsker om flere kurs, og flere har vist interesse for KBT Fagskole.

Fagskolen har fått tildelt ekstra studieplasser! Søk innen 24/9.

Stian Wiklund Pedersen i KBT debuterte som kurskoordinator for fire uker siden.

Jeg har kjent på en mestring på det å gjennomføre et kurs som koordinator. Så har jeg fått mer forståelse for hva en erfaringskonsulent egentlig er. Jeg har fått innsikt i deres rolle og hva slags utfordringer de har i hverdagen.

På kurset har vi både hatt forelesninger og gruppesamtaler, en kombinasjon som ser ut til å fungere godt.

Jeg synes det har vært veldig allright å samarbeide i grupper. Jeg har fått nye perspektiv, og det er veldig greit å få litt andre innfallsvinkler.

Kim, kursdeltaker

Deltaker på kurset, Bent Arild, er den aller første erfaringskonsulenten i Farsund kommune. Han har vært erfaringskonsulent i tre år, og synes det er godt å få bekreftet ting. I gruppesamtalene kan han kjenne seg igjen i mye av det de andre forteller.

Det er godt å ha noe å lene seg på. I dag var lederen min med på kurset, og det er veldig bra!

Det mest konkrete Bent Arild ønsker å ta med seg fra kurset, er KBT sin oppskrift for erfaringskonsulenter fra 2018. For det er ulike praksiser rundt om i landet for hva en erfaringskonsulent egentlig er. En slik oppskrift kan være klargjørende. Om kurset sier Bent-Arild: «Mer av det her!»

Styrket kompetanse og større nettverk

Koordinator Stian er enig at en viktig ting med kurset er at deltakerne får styrket sin faglige kompetanse. Han tenker også det er viktig at deltakerne får en mulighet til å knytte nettverk.

Det mener også erfaringskonsulent Barbara fra Bodø. Hun har tilknytning til Nordlandssykehuset, og har stor interesse for hva erfaringskonsulenter faktisk kan bidra med. For tiden jobber hun med et stort prosjekt som har fått tilskudd fra fylkesmannen.

Jeg ønsker å bidra til at det blir et bedre nettverk for de små stedene, hvor folk kanskje sitter alene på sin egen tue.

Hun vil at erfaringskonsulentenes rolle skal bli mer synlig, og at folk skal se verdien til erfaringskonsulentene. For hun har sett at konsulentene kan bli brukt feil, og ønsker å bidra til at de kan komme til sin rett.

Kurset har vært utrolig lærerikt! Vi har vært to konsulenter med fra Bodø, og vi angrer ikke.

Kursdeltaker Barbara

Barbara ønsker å gi skryt til KBT for den jobben organisasjonen gjør.

Dere har mange store prosjekt som virker veldig interessant!

Har sett psykriatien fra flere sider

Kursdeltaker Kim jobbet 6 år i akutt psykiatri. Så havnet han på den andre siden av bordet. Da han ble gjort oppmerksom på dette med erfaringskonsulenter ville han gjerne vite mer om rollen, og i dag søker han selv jobb som erfaringskonsulent. På kurset har han fått mer informasjon om hva rollen som erfaringskonsulent egentlig går ut på – for det kommer ikke alltid like godt frem i stillingsbeskrivelser.

Jeg setter pris på å få høre om andres erfaringer, og hører at det gjenstår en del jobb.

Kim er veldig interessert i å lære enda mer. Da han fikk høre at vi nå har opptak av flere studenter til KBT Fagskole var han ikke i tvil om at han ville søke.

Er du også nysgjerrig på KBT sin fagskole for erfaringskonsulenter? Les mer på skolens nettside.

Stian Wiklund Pedersen
Stian Wiklund Pedersen har vært kurskoordinator, og er veldig fornøyd med gjennomføringen av kurset
Blant deltakerne på kurset var Barbara, Bent Arild og Kim
Stian Wiklund Pedersen og Dagfinn Bjørgen har koordinert kurset fra KBT sin base i Sorgenfriveien 9 i Trondheim