Interreg – Tidlig innsats

Prosjektleder: Karl Johan Johansen

Prosjektmedarbeider: Rolf Mollan og Ingvild M. Kvisle

KBT har sammen med bedriften Braive fått innvilget tilskudd fra Interreg Sverige-Norge til prosjektet “Tidlig innsats”. Braive tilbyr en nettbasert mental helsetjeneste som kan brukes til å lære verktøy og mestringsstrategier for å takle psykisk helseutfordringer. Braive ved daglig leder Henrik H. Jahren er prosjekteier på svensk side, mens KBT ved Karl Johan er prosjekteier på norsk side.

I prosjektperioden skal Braive prøves ut som en selvhjelpsressurs blant ungdommer i Norge og Sverige. Det offentlige helsevesenet har ikke kapasitet til å hjelpe alle som har psykisk helseproblematikk. Andre steder er det langt å reise for å få hjelp. Det er viktig å se nærmere på hvordan man kan mobilisere egne krefter for å løse egne problemer. Hvordan systemet fungerer skal dokumenteres av Nord Universitet og Mittuniversitetet.