Levende veiledning for kommuner som vil bli bedre på musikkterapi

Er du leder eller ansatt i en kommune/spesialisthelsetjeneste i Trøndelag? Trenger du hjelp til å etablere tilbud innen musikkterapi?

Nå lanseres levende veiledere, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Trøndelag, KBT, NAPHA, Korus Midt, RIO og Mental Helse. Vi hjelper deg som ønsker veiledning rundt etablering eller videreføring av musikkterapeutiske tilbud.

Interessert? Ta kontakt med Erlend Daaland Wormdahl på e-post Erlend.Wormdahl@kbtkompetanse.no eller telefon 989 07 145, eller Sandra Ingebretsen på
e-post sandra.ingebretsen2@namsos.kulturskole.no eller telefon 48109832

Hvorfor musikkterapi?

Det er dokumentert at musikk har positiv effekt for psykisk helse. Både sosialt, psykologisk og biologisk. Musikkterapi er allerede et godt etablert tilbud innen psykisk helse- og rustjenester flere steder i landet. Musikkterapi er anbefalt både i forebygging, behandling og oppfølging i psykisk helsevern og kommunale tjenester.

Nå ønsker vi å bidra til at flere tilbud kan bli opprettet og videreutviklet også i Trøndelag.

Erlend Daaland Wormdahl fra KBT/GLIMT Recoverysenter og Sandra Ingebretsen fra Namsos kommune er utdannede musikkterapeuter med erfaring fra å etablere slike tilbud. Nå vil de hjelpe deg å etablere tilbud i din kommune.

Du kan blant annet lære om

 • Hvordan du kan organisere musikkterapi på en plass med flat struktur
 • Ulike typer aktiviteter som kan inngå i et musikkterapeutisk tilbud
 • Musikk som virkemiddel: Hvordan musikk kan brukes i en bedringsprosess
 • Reflektert bruk av musikk

Hva er musikkterapi?

«Musikkterapi handler om å skape utvikling, endring og å gi omsorg gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid. Musikkterapi retter seg mot aktuelle mål innen helsefremmende arbeid, behandling, rehabilitering og omsorg, og kjennetegnes av en ressursorientert og kontekstsensitiv tilnærming som i stor grad er forenlig med recovery-perspektivet. Musikkterapeuter bruker musikk for å legge til rette for økt livskvalitet, bedre helse og å fremme utvikling hos mennesker som arbeider med egen bedringsprosess. Musikkterapi vektlegger brukerinvolvering og likeverdige relasjoner.»

Utdrag fra Etableringshåndbokfor musikkterapi i rus- og psykisk helsetjeneste

Rent praktisk kan musikkterapi blant annet innebære å lytte til musikk, skape musikk og framføre musikk sammen. Gjennom musikkterapi kan du oppleve ansvar, mestring og struktur i hverdagen.

Musikkterapi tilbys som profesjonsutdanning både ved Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen. Erlend Daaland Wormdahl på Glimt Recoverysenter er utdannet i Bergen, og er svært engasjert i faget. Gjennom prosjektet levende veileder vil han dele både kunnskap og erfaringer som hjelper deg å etablere et tilbud.

Musikken som virkemiddel

Musikk er mektig, og kan være et nyttig verktøy i en bedringsprosess. Musikk kan skape samhold, trigge en følelse og få fram både gode og vanskelige minner. Et musikkterapeutisk tilbud er gjerne opplevelsesbasert og sammensatt av flere typer aktiviteter: lytting, øving, skaping og framføring.  

– Det handler om å treffe andre og dyrke interessen for musikk. På GLIMT både lager vi musikk og snakker om musikk.  

Erlend Daaland Wormdahl

Musikkterapi kan også brukes i direkte behandling av for eksempel psykose, og det har en påvist virkning på negative symptomer. Med veiledningene vi nå tilbyr, ønsker vi å skape bevissthet rundt at det fins mennesker som trenger musikkterapi, og hvordan vi kan tilrettelegge tilbud.

Musikkterapeut Erlend sitter i sofa og smiler til kamera (image)
Erlend ved GLIMT Recoverysenter er en av to musikkterapeuter som skal bistå kommuner i arbeidet med musikkterapi

GLIMT Recoverysenter – musikkterapi i praksis

GLIMT Recoverysenter er et møtested Heimdal for folk over 18 år. Her er det stort fokus på musikk, med eget studio og musikkrom. Det arrangeres både musikkverksted og kurs i musikkproduksjon på GLIMT.

Her er det ikke nødvendigvis det terapeutiske som er fokus, men hvordan musikken kan brukes i et sosialt fellesskap. GLIMT fyller snart ett år, og her får de som kommer være med på å skape plassen. Det gir eierskap og er positivt for identiteten.

Alt kan ikke være forhåndsdefinert, sier teamleder Erlend

Betyr alt for noen

At et slikt møtested med mulighet til å jobbe med musikk er viktig, blir tydelig når du møter en som bruker tilbudet. Metalentusiasten Viggo begynte å være på Glimt da det åpnet. For ham kom det på akkurat riktig tidspunkt.

Han vurderte nemlig å leie seg et studio for å kunne drive med det han brenner for: musikk. Da det kom et tilbud med gratis studio hvor du også kan møte andre, spille med andre og bli sett var han ikke i tvil om at dette var noe for ham.

– Jeg ønsker å gi plassen et løft i rockekulturen. Jeg vil vise fram at dette står jeg for. Det som betyr noe er miljøet det skaper.

Viggo

Viggo er komponist, og henter inspirasjon fra alt fra en enkelt lyd, til klassisk musikk eller noe han har hørt i en TV-serie. Det er et tips han gjerne deler videre. Alltid ha klar en opptaker, slik at du kan ta opp det som inspirerer deg der og da.

Han er opptatt av hvordan musikken setter farge på en hektisk hverdag, og hvordan det å drive med musikk er en kilde til mestring. På Glimt går det både an å jamme med andre og å spille for seg selv. 

Det betyr alt. Det å spille og høre musikk er terapi i seg selv.

Miksebord (image)
På GLIMT Recoverysenter er det både øvingsrom og musikkstudio, slik at de som kommer dit har mange muligheter med musikken. (Foto fra Unsplash)

Samarbeid med Namsos

Fra Namsos kommune stiller Sandra Ingebretsen som veileder. Hun er utdannet musikkterapeut ved Norges musikkhøyskole, og jobber i dag som musikkterapeut på Namsos kommunale kulturskole. I utdannelsen har hun også spesialpedagogikk og dramapedagogikk. I 2017 startet hun i samarbeid med avdeling for rus- og psykisk helsetjeneste et «syng deg friskere-kor» i Namsos.

Få veiledning av Sandra om

 • Informasjon om musikkterapi, både som fag og profesjon.
 • Veiledning/rådgivning om hvordan å etablere og organisere en musikkterapeutstilling
 • Informasjon og veiledning om andre egnede musikkpraksiser i helsetjenester og bevissthet omkring forskjellen på disse og musikkterapi.
 • Veiledning/rådgivning om bruk av musikk som virkemiddel og reflektert musikkbruk.
 • Veiledning/rådgivning for videreutvikling av allerede eksisterende musikkpraksiser
Sandra Ingebretsen (bilde)
Sandra Ingebretsen fra Namsos er med i samarbeidet om levende veiledning.


Praktisk informasjon om veiledningen

Det er fortløpende oppstart, og individuelle avtaler kan gjøres. Kursene er rettet mot ledere og ansatte i rus- og psykisk helsetjenester, frisklivssentraler, kulturskoler og frivillige organisasjoner.

Kursene er både for de som har erfaring fra musikkterapi fra før og de som er helt ferske på feltet. Det vi tilbyr rent praktisk er:  

Regelmessige dialoggrupper i webinar eller i kombinasjon fysisk dialogmøte.   

KBT ved GLIMT Recoverysenter, tilbyr dialoggruppe på zoom for ansatte i kommuner hvor vi kan drøfte muligheter og utfordringer underveis i utvikling av musikkterapeutisk tilbud. GLIMT Recoverysenter vil ved musikkterapeut Erlend Daaland Wormdahl og deltagere fra GLIMT dele sine erfaringer, og sammen hente inspirasjon av hverandre for å se løsninger.

Ulike aktiviteter i lydstudio/musikkrom med instrumenter.   

På GLIMT Recoverysenter kan du få delta på praktiske øvelser. Her kan eventuelt deltakere ved din kommunes tilbud også være med.

Her viser vi deg ulike aktiviteter med musikk som virkemiddel, hvor mennesker kan videreutvikle sine interesser.

Formålet er å bidra til å utvikle et musikkterapeutisk tilbud i kommuner. Deltagere fra GLIMT vil delta og både dele sine erfaringer og vise i praksis virkemidler i å utvikle musikk som interesse og positiv aktivitet.  

Forslag til datoer for praktiske øvelser:

 • 4. desember
 • 7. desember
 • 9. desember
 • 11. desember

Tentative datoer for ‘jam’ ved senteret: fredag 4. desember og 11. Desember. Det kan gjøres individuelle avtaler.

Individuell veiledning/råd via video eller avtalt besøk ved GLIMT.   

Musikkterapeut Erlend Daaland Wormdahl veileder deg om opprettelse av musikkterapitilbud eller videreutvikling av eksisterende musikktilbud.

Faglig foredrag (webinar eller fysisk på GLIMT Recoverysenter)

Praktiske forutsetninger for musikktilbud :

 • Lydstudio 
 • Musikkrom 
 • Øvingsrom 

Musikkterapi i teori og praksis.

Synes du noen av disse tilbudene høres interessant ut? Eller har du spørsmål?

Ta kontakt med Erlend Daaland Wormdahl på e-post Erlend.Wormdahl@kbtkompetanse.no eller telefon 989 07 145, eller Sandra Ingebretsen på e-post sandra.ingebretsen2@namsos.kulturskole.no eller telefon 48109832

Prosjektet levende veiledere finansieres av Statsforvalteren i Trøndelag. Koordinator for prosjektet er Arve Almvik fra NAPHA. Fra Fylkesmannen deltar Ingunn Solberg i samarbeidsgruppen om levende veiledere.

Logo for Statsforvalteren i Trøndelag (bilde)