Bruker Spør Bruker i Stavanger kommune

Prosjektmedarbeidere: Annika Alexandersen, Anders B. Asphaug, Christina Kildal og Anne B. Plathe

KBT fikk i 2018 en forespørsel fra Stavanger kommune om å bidra inn i et prosjekt om foreldrestøtte i kommunen kalt “Rask hjelp og riktig støtte i foreldrerollen”. Hensikten med prosjektet er å sikre et støtte- og veiledningstilbud som oppleves samordnet, helhetlig og i samsvar med foreldrenes behov.

KBTs rolle består i å hente inn brukerstemmen ved å gjennomføre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse blant foreldre som har mottatt støtte i foreldrerollen i kommunen. Vi skal innhente foreldres erfaringer med tjenestene, kartlegge deres behov for støtte og samle tanker om hva som bør forbedres og hva som fungerer. Dette blir en del av grunnlaget for videre utvikling av de kommunale tjenestene og samarbeidet mellom dem. Det tas sikte på å ha ferdig sluttrapport til høsten.