Interregprosjekt: «Tjenesteinnovasjon»

De som har vært med i prosjektet fra KBT er: Heidi Westerlund, Ingvild M. Kvisle og Dagfinn Bjørgen. Representanter fra brukerpanelene har også deltatt på aktiviteter i dette prosjektet.

KBT har siden sommeren 2016 deltatt i et samarbeid om tjenesteinnovasjon gjennom et Interregprosjekt. Prosjektet gir muligheter for utveksling av erfaringer mellom norske og svenske kommuner, samt med Erfarenhetsforum, som er et sosialt foretak med tilsvarende virksomhet som KBT. Prosjektsamarbeidet vil pågå til sommeren 2019, og vil kunne gi nyttige innspill til utviklingsarbeidet KBT driver innenfor tjenesteinnovasjon. Vi gjennomførte i 2017 en studietur til Wales og London i dette prosjektet.

Partene i prosjektet har jobbet med å konkretisere mulige nye prosjekter og søknader på bakgrunn av dette samarbeidet. Flere av partene har kommet fram til videreføringer som f. eks. utvikling av en app, ansettelse av erfaringskonsulent, m.m.