Interregprosjekt: «ReSeNS»

Prosjektet «ReSeNs – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap Norge Sverige», bygger på at samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner er en viktig drivkraft i regional utvikling. Begge minsker sosiale utfordringer og bidrar til å skape en mer bærekraftig utvikling.

Prosjektet har hatt som ambisjon å møte regionenes innovasjonsbehov og velferdsutfordringer gjennom utvikling av sosiale innovasjoner som nye samarbeidsmodeller og verktøy innen tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling. Prosjektet vil bygge innovasjonskapasitet på tvers av sektorer gjennom samarbeid mellom det private næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon, forsknings- og utviklingsmiljø (akademia) og frivillig sektor.

Gjennom ReSeNs har vi fått kontakt med en rekke kommuner i Trøndelag, blant annet Rennebu, Rissa, Oppdal, Inderøy og Høylandet.

KBTs deltakelse i prosjektet ble gradvis trappet 2018. Prosjektet i sin helhet blir avsluttet mot jul, med en sluttkonferanse og sluttrapport fra alle partene i prosjektet. Det er publisert en bok fra prosjektet hvor KBT har fått omtale. Videre vil det vil bli publisert en antologi hvor medarbeidere ved KBT er medforfattere.