KBT Fagskole i gang med 2-årig Erasmus+ prosjekt

Før jul kom meldingen om at Erasmus+ prosjektet Smart Business For All har fått finansiering. Sammen med aktører fra Norge, Hellas, Spania, Tyskland og Polen har KBT Fagskole mål om å lage verktøy som skal hjelpe folk å starte sine egne bedrifter.

Hovedmålgruppen for prosjektet er migranter. Karl Johan Johansen, rektor ved KBT fagskole mener verktøyet også vil kunne brukes av andre grupper. Initiativet til prosjektet kom fra InnoveED i Hellas. De har ledet arbeidet med å søke om Erasmus + midler. Nå som prosjektet blir en realitet, er det KBT Fagskole som tar over spakene.

Smart Business For All skal blant annet gjennomføre Case-studier i deltakerlandene, utvikle et e-læringsprogram og en nettbasert ressursbank. Hver av samarbeidspartnerne har sin hovedoppgave i prosjektet.

Arbeidet kom i gang allerede før jul, og vi er spente på å se hva prosjektet kan føre til. Les mer om prosjektet på kbtfagskole.no.

Karl Johan Johansen (image)
Karl Johan Johansen er glad for å ha fått midler til å gjennomføre det internasjonale samarbeidsprosjektet Smart Business For All med KBT Fagskole og samarbeidspartnerne. Sosial innovasjon er en av satsningene til KBT og KBT Fagskole. 5. april starter vi opp et nytt kurs i sosialt entreprenørskap!