Hopp til innhold

Min Stemme Teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital

KBT Midt-Norge tok i 2014 initiativ til å iverksette et prosjekt med formål å styrke brukermedvirkningen for barn og unge i tjenester. Vi jobbet med å prøve ut og utvikle en metode for å innhente barn og unges erfaringer. Som en del av denne metodeutprøvingen gjennomførte vi en evaluering av det polikliniske tilbudet til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Fokuset for evalueringen var hvilke erfaringer brukere i alderen 16-18 år har, eller har hatt med hjelpen de har mottatt. Denne delen av prosjektet ble definert som et kvalitetsutviklingsprosjekt.

Min Stemme Teller var et pilotprosjekt og et samarbeid mellom KBT Midt-Norge, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk ved St. Olavs Hospital (BUP St. Olavs), Redd Barna Region Midt, og Mental Helse Ungdom.

Metodeutviklingen og selve evalueringen av BUP var en del av opplæringen av ungdommer i Bruker Spør Bruker (BSB).

 

Forfattere:

Juni Raak Høiseth
Ingvild M. Kvisle
Christina Kildal
Dagfinn Bjørgen

 

Illustratør:

Anne Ruth Benschop

 

Rapport:

Min stemme teller – Evaluering av barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk St. Olavs Hospital (2015)

Scroll til toppen