Møtte stortingspolitikere

Bilde av RBS-ene
Representanter fra de Regionale Brukerstyrte Sentrene (KBT, Bikuben, Vårres, Sagatun og ROM-Agder) utenfor Stortinget i januar.

Møtte politikere med engasjement for brukermedvirkning

I januar hadde KBT og de andre Regionale Brukerstyrte Sentrene (RBS-ene) samling i Oslo, hvor vi blant annet snakket om hvordan vi skal jobbe sammen det kommende året.

I tillegg fikk vi anledning til å ha møter med flere stortingspolitikere, som alle uttrykte engasjement for brukermedvirkning. I møtene snakket vi blant annet om hvordan kan bidra i løsningen av noen av utfordringene vi står foran de neste årene. Les mer om møtene på recoveryknutepunkt.no.