I forbindelse med arbeid på nettsidene, vil kbtkompetanse.no være noe ufullstendig en periode.

Inntil arbeidet er ferdig, kan du finne mer informasjon om det vi jobber med på www.kbtmidt.no .