Fagskolens framtid – Nå ser vi på muligheten til å utvide studietilbudet

En fagskole for fremtiden

Det er snart et halvt år siden KBT Fagskole for erfaringskonsulenter hadde sin første undervisningsdag. Fagskolen har et ganske unikt tilbud i norsk sammenheng, og fyller en rolle i samfunnet som lenge har stått åpen.  

Nå utforsker vi mulighetene for å utvide tilbudet slik at vi kan bidra i enda større grad til å øke bruken av erfaringskompetanse i Norge. Vi har høstet mange gode erfaringer fra dette første semesteret med undervisning, og ser lyst på framtiden til KBT Fagskole. Et eget studieplanutvalg skal bidra til å kvalitetssikre studietilbudet ved fagskolen. Utvalget består blant andre av Ottar Ness (professor ved NTNU), Eva Mari Sæther (Avdelingsleder i Trondheim kommune og Annika Alexandersen (Erfaringskonsulent/sykepleier ved UNN).  I tillegg sitter daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen, i utvalget.

Erfaringskonsulentenes unike kompetanse 

Vi har fått god respons både fra nåværende studenter og folk som ønsker å bli studenter hos oss. Det bekrefter at mange har et stort engasjement for å få brukt sine egne erfaringer fra helse- og velferdstilbud til å bidra til enda bedre tjenester.  

Erfaringskonsulenter kan bidra i helse- og velferdstjenester på mange måter. Blant annet med å møte mennesker som trenger hjelp med en innsikt og forståelse som kun kan oppnås ved å ha kjent lignende utfordringene på kroppen selv.  

Stor framtidsoptimisme i KBT Fagskole for erfaringskonsulenter 

Når vi nå har begynt å se på veien videre for KBT Fagskole, ser vi på flere muligheter for å bidra til at erfaringskompetanse kan bli utnyttet i enda større grad i framtiden. På et fagseminar i januar diskuterte vi tre muligheter:  

  • Utdanning for veiledere 
  • Utdanning for evaluatører  
  • Utdanning for sosiale entreprenører 

Framover nå skal vi jobbe videre med utformingen og søknader rundt godkjenninger av de mulige studietilbudene. Vi er inne i en spennende fase, og gleder oss til å finne ut hva vi kan få til. 

KBT Fagskole  – veien videre til arbeid og utdanning 

Karl Johan Johansen holder innlegg på fagdag (image)
På en fagdagen i januar ble fagskolens framtids diskutert. Her holder rektor Karl Johan Johansen innlegg om fagskolens visjon og mål.