Nettverkssamlinger for rus – og psykisk helsearbeid i 2019

Fylkesmannen, KoRus Midt-Norge, NAPHA, KBT, RIO og Mental Helse inviterer til to dagers nettverkssamlinger i 2019. Samlingene arrangeres spredt i fylket slik at det blir kortest mulig reisevei for deltakerne.
Program for samlingene blir tilnærmet likt, men med variasjon i presentasjon av lokalt arbeid. Det er ønskelig at deltakere fra samme kommune melder seg på samme samling

Scandic Rock City Namsos

Dato: 22. mai kl. 09:00 – 23. mai kl. 15:00.
Påmeldingsfrist: 26. april kl. 23:00. Meld deg på her

Scandic Hell

Dato: 15. oktober kl. 09:00 – 16. oktober kl. 15:00.
Påmeldingsfrist: 9. september kl. 23:00. Meld deg på her

Bårdshaug Herregård

Dato: 20. november kl. 09:00 – 21. november kl. 15:00.
Påmeldingsfrist: 14. oktober kl. 23:00. Meld deg på her

Målgruppe:

Ansatte i kommunene som har ansvar for og jobber med mennesker med psykiske helseplager og rusutfordringer. Ansatte i NAV er også i målgruppen. Ledere oppfordres til å delta, da det blir gitt informasjon fra blant annet gjennomført ROP tilsyn (systemrevisjon) og pakkeforløp psykisk helse og rus.


Tema i samlingen:

Resultater fra ROP-tilsynet presenteres første dag. I tillegg presentasjon av handlingsplan mot Hepatitt C som er viktig blir gjort kjent i rustjenestene og fengselshelsetjenesten. Et annet sentralt tema er pakkeforløp psykisk helse og rus. Viser til vedlagt program for mer informasjon.

  • Brukermedvirkning i tjenesteutvikling.
  • Brukerplan og hvordan resultatene fra kartleggingene kan benyttes til forbedringsarbeid.
  • IPS (individuell jobbstøtte) og arbeid for en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  • Eksempler på godt lokalt arbeid presenteres til glede og inspirasjon for andre.

Program for samlingen legges ut så snart dette er klart.


Praktisk info:

Samlingen er gratis og inkluderer middag og en overnatting. Reise må dekkes av deltakerne.

Dersom du er påmeldt og ikke melder fra om at du ikke møter, vil du bli fakturert med kr. 650,- (kostnad for dagpakke).

Arrangører forbeholder oss retten til å justere antall påmeldte fra hver kommune siden det er begrenset antall plasser.


Kontaktpersoner:

Ingunn Flakne Solberg: fmtlifs@fylkesmannen.no

Stein Arve Strand: Stein.Arve.Strand@stolav.no

Arve Almvik: arve.almvik@napha.no