Opplæringsprogram om samproduksjon i forskning på Lillehammer

Illustrasjon

Opplæringsprogram for forskere og medforskere med brukererfaring

Sagatun Recovery  og Høgskolen i Innlandet samarbeider om et opplæringsprogram om samproduksjon i forskning. Kurset retter seg mot personer med erfaring innenfor områdene psykisk helse/rus, funksjonshemming, migrasjon og arbeidsinkludering. Kurset har tre samlinger, og foregår på Lillehammer.

Målet med opplæringen er å styrke deltagernes forutsetninger for å utvikle og arbeide med samarbeidsbaserte forskningsprosjekter. I kurset skal du få grunnleggende forståelse for

  • arbeidsprosessene i samarbeidsbasert forskning
  • målsettingen med slikt samarbeid
  • prosjektutvikling.

De legger vekt på hvordan du kan utvikle gode og tillitsfulle relasjoner mellom forskere og personer med brukerfaring som er interessert i å gå inn i FoU-prosjekter som aktive deltagere. Et viktig mål er at programmet ender opp i konkrete samarbeidsprosjekter, og bidrar til utvikling av etablerte prosjekter. Du kan likevel delta uten å være del av et prosjekt.

Påmelding skjer via telefon til kursansvarlig Henning Pettersen, 95235497 innen 1. februar 2024.

Les mer om kurset på Sagatun Recovery sine nettsider.