Snur fortid til framtid – studiebesøk fra St. Giles 

Bilde av en gruppe mennesker foran Nidarosdomen. Gruppen holder opp flagg fra Wales og Norge.
Besøk fra Wales. I gruppen fra stiftelsen St. Giles hadde ca. halvparten egenerfaring, omtrent sånn som det er i KBT og KBT Fagskole. Under besøket lærte vi både om kulturen i Wales og hvordan de jobber med ulike samfunnsgrupper.

I april hadde vi besøk fra stiftelsen St. Giles/Wales. Med mange av de samme verdiene som KBT og KBT Fagskole, ønsket de å komme på besøk og lære hvordan ting fungerer her i Norge, og kanskje om nye måter å jobbe på. Det ble tre hektiske dager med gjensidig læring og inspirasjon.  

 

“The power of lived experience” 

St. Giles jobber bredt med å styrke sårbare grupper i samfunnet, og er opptatt av å se hele bildet av hvordan livene våre henger sammen. Om seg selv skriver de (oversatt fra engelsk):  

“Vi hjelper mennesker som holdes tilbake av fattigdom, arbeidsledighet, strafferettssystemet, hjemløshet, utnyttelse og overgrep med å bygge en positiv fremtid.

Vi er en nasjonal veldedighetsorganisasjon som bruker levde erfaringer til å gi råd, opplæring og støtte til mennesker som står overfor utfordringer i dag. “ 

50% av de ansatte i St. Giles har egenerfaring innen områdene de jobber med og de fortalte at drivkraften til St. Giles er levd erfaring. Med 500 ansatte i Storbritannia, og nærmere 90 i Wales, har de stadig mange prosjekter på gang.  

 

Bilde av Tonje Farstad
Tonje fra Glimt Recoverysenter forteller hvordan de jobber. En gruppe fra St. Giles var også på besøk oppe på Glimt Recoverysenter, og det ble vinn-vinn for alle parter.

“Peer advisors”  

“Vi burde alle ha muligheter”, sa Gillian Wilde fra St. Giles, og forklarte hvordan de bidrar til å styrke mulighetene til ulike samfunnsgrupper. Blant annet jobber de inn mot fengsel, hvor “peer advisors”, personer med egenerfaring som har fått opplæring, hjelper folk på veien tilbake ut i samfunnet. De jobber også med forebygging blant barn og unge. Under studiebesøket fikk gruppen St. Giles blant annet møte Blå kors steg for steg, og hørt hvordan de jobber med tilsvarende oppgaver.  

Bilde av to personer fra Blå kors som holder en presentasjon
Presentasjonen til Blå kors steg for steg vakte stor interesse hos St. Giles
Bilde av person som holder en presentasjon
Også presentasjonen fra A-Larm fikk god mottakelse under studiebesøket

Sosiale supermarked 

Et annet spennende prosjekt, var det de kalte sosiale supermarked. Vi kan kanskje trekke en parallell til matsentralen her i Norge, i alle fall når det kommer til å hjelpe grupper med svak økonomi. 

De sosiale supermarkedene St. Giles driver, har en medlemsskapsordning. Medlemmen betaler 3,5 pund for mat til en uke. Også her jobber det peer advisors, som er opptatt av å se menneskene som handler på de sosiale supermarkedene. Ofte kommer det fram at folk har flere utfordringer en fattigdom i seg selv, og rådgiverne med egenerfaring kan veilede dem. Slik blir de sosiale supermarkedene til mer enn en butikk.   

 

Å se hele mennesket 

Når du har en utfordring i livet, enten det handler om en diagnose, arbeidsledighet, avhengighet eller noe annet, kan det for bli sånn at det tar over hele identiteten din. Det kan i alle fall føles sånn, en periode.  

St. Giles er opptatt av å se personen bak problemene, og hjelpe dem å snu livene igjen. De lærer opp og støtter mennesker som har fått hjelp, slik at de igjen kan hjelpe andre.  

 

Kan det bli akkreditert utdanning for erfaringskonsulenter i Wales?  

Et av temaene gjestene våre var interessert i, var utdanningene ved KBT Fagskole. St. Giles har et opplæringsprogram for “peer advisors”, men ingen akkreditert utdanning. Under besøket fikk de kunnskap om hvordan utdanningene er bygd opp, hvor de passer inn i de norske utdanningssystemet og emnebeskrivelsene. Det blir spennende å se hvor veien går videre. Vi takker for besøket fra den inspirerende gjengen.  

Turen ble støttet av Taith, som har erstattet Erasmus+ etter at England gikk ut av EU.