Brukeres erfaringer med legemiddelfrie behandlingstilbud

KBT har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene. Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2015 de regionale helseforetakene et oppdrag om å etablere legemiddelfri behandling. I oppdraget står det at «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i…

Les mer