Brukeres erfaringer med legemiddelfrie behandlingstilbud

KBT har fått i oppdrag fra de regionale helseforetakene å evaluere de legemiddelfrie behandlingstilbudene. Helse- og omsorgsdepartementet ga i 2015 de regionale helseforetakene et oppdrag om å etablere legemiddelfri behandling. I oppdraget står det at «Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstilbud, herunder medikamentfritt tilbud. Tilbudet utformes i…

Les mer

FIRE – Ett skritt videre

KBTs ansatte sammen med FIREs Ove Wigum (nederst til venstre) og Ingvild Sellereite (øverst til høyre). KBT har innledet et samarbeid med stiftelsen FIRE – Ett Skritt Videre. FIRE ble stiftet i 2008 av Wenche Slemmelid Olsen og Terje Stølan. Sammen hadde de et ønske om å gi sosialt og sportslig tilbud til tidligere rusmisbrukere…

Les mer