Pårørende – en ressurs

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse – LPP inviterer mandag 27. august til kurset «Pårørende – en ressurs». Kurset tar for seg pårørendeprogrammet, pårørendes rettigheter, roller og belastninger, recovery og egenomsorg og erfaringsutveksling. Kurset arrangeres i samarbeid med Vårres regionalt brukerstyrt senter, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling – KBT, NKS’ Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge,…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester

KBT utførte på forespørsel fra Ålesund kommune en Bruker Spør Bruker-undersøkelse med pårørende og brukere av psykisk helse- og rustjenester i Ålesund kommune. Undersøkelsen var et samarbeid mellom Ålesund kommune, Mental Helse Ålesund og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Ålesund og omegn. Prosjektet var planlagt som et forprosjekt for å utvikle og endre tjenestetilbudet…

Les mer