Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester

KBT utførte på forespørsel fra Ålesund kommune en Bruker Spør Bruker-undersøkelse med pårørende og brukere av psykisk helse- og rustjenester i Ålesund kommune. Undersøkelsen var et samarbeid mellom Ålesund kommuneMental Helse Ålesund og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Ålesund og omegn.

Prosjektet var planlagt som et forprosjekt for å utvikle og endre tjenestetilbudet til personer med psykisk helseproblemer og ruslidelser, og utvikle eksisterende prosjekt ROP/Samhandling. Det var i tillegg et ønske om å utvikle tilbud rettet mot pårørende, som enten skulle bygges inn i det eksisterende tilbudet, eller være rettet spesifikt mot denne målgruppen.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2015, men påfølgende dialogkonferanse og ferdigstilt rapport i februar 2016.

Forfattere:

Juni Raak Høiseth
Ingvild M. Kvisle
Dagfinn Bjørgen

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester (2016)