Bruker Elf-kurs 2018 overstått

  KBT har nylig avsluttet Bruker Elf-kurs for femte gang. Erfaringene er gode: -Det som jeg tenker er spennende for forskerne, det er å høre perspektivene som de ikke har selv. En som har vært bruker vil kunne komme med andre innspill som forskerne ikke har tenkt på. En av foreleserne fra AFFU, Cuneyt Guzey,…

Les mer