Bilde: Fullsatt sal på foredraget om recovery ved Dagfinn Bjørgen. Under temaet «recovery anno 2019» holdt daglig leder ved KBT innlegg om recovery sett i et brukerperspektiv både nasjonalt og internasjonalt. KBT jobber sammen med de fem andre regionale brukerstyrte sentrene om å etablere recoveryknutepunkt som nettverksarenaer for å styrke utvikling av recovery i et…

Les mer