Fagdag om recovery

Under temaet «recovery anno 2019» holdt daglig leder ved KBT innlegg om recovery sett i et brukerperspektiv både nasjonalt og internasjonalt. KBT jobber sammen med de fem andre regionale brukerstyrte sentrene om å etablere recoveryknutepunkt som nettverksarenaer for å styrke utvikling av recovery i et brukerperspektiv. KBT sine systematiserte funn fra brukerundersøkelser og internasjonale kontaktnett…

Les mer