Alternativer til tvang finnes – Pasientenes endringsforslag støttes av forskningen

KBT var i går 6. september invitert til fagdag om brukerorienterte alternativer til tvang, pasienters erfaringer med tvang og samtykkekompetanse ved UNN Åsgård. Fagdagen ble holdt i anledning det nye kravet til vurdering av samtykkekompetanse i lov om psykisk helsevern. KBT ved Dagfinn Bjørgen presenterte alternativer til tvang med basis i ressursheftene Alternativer til tvang…

Les mer

KBT-rapport brukt i ny veileder

Annika Alexandersen (venstre), Astrid Weber (høyre), forfatterne av rapporten «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette». KBTs rapport «Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» blir brukt som underlag i utkastet til et nytt rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern. Rapporten er en Bruker Spør Bruker-evaluering…

Les mer