Alternativer til tvang finnes – Pasientenes endringsforslag støttes av forskningen

KBT var i går 6. september invitert til fagdag om brukerorienterte alternativer til tvang, pasienters erfaringer med tvang og samtykkekompetanse ved UNN Åsgård. Fagdagen ble holdt i anledning det nye kravet til vurdering av samtykkekompetanse i lov om psykisk helsevern.

KBT ved Dagfinn Bjørgen presenterte alternativer til tvang med basis i ressursheftene Alternativer til tvang utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse  og Bruker Spør Bruker-undersøkelsene ««Jeg er redd jeg aldri skal komme meg ut av dette» – Evaluering av tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold» og «Tilbudet ved Haltdalen DPS og tilhørende kommuner – Brukernes erfaringer»

Disse viser frem mange alternativer til tvang, og at pasienters synspunkter støttes av forskningen.

 

Dialog i erfaringspanel

Et panel av personer med erfaring med temaene, bestående av Eline Petrine, Veronika, Marthe og Ingvild (bildet) hadde en dialog om temaene ledet av Astrid Weber. De viktigste rådene de ga var at tjenestene må ta seg tid til å finne ut av hva det virkelige problemet er, og gi hjelp når pasienten ber om hjelp.

«Hjelp meg til å velge livet» var et sterkt utsagn fra panelet. Det sier veldig mye om retten til helsehjelp, tvang eller ikke. Panelet understreket behovet for at tjeneste iverksetter de anbefalingene pasienter har gitt i blant annet i ressursheftene Alternativer til Tvang.

Fagdagen omhandlet hvordan tjenestene skal innordne seg de nye endringene av lov om psykisk helsevern, og hva det betyr i et pasientperspektiv. Helsedirektoratet presenterte den reviderte loven for psykisk helsevern, hvor samtykkekompetanse er sentralt. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern finnes i sin helhet på lovdata.