Dialogmøte i Hemne

  Hemne kommune viser godt samarbeid med brukerorganisasjoner, og stort fokus på å fremme uavhengighet og selvstendighet hos sine brukere. KBT har arrangert dialogmøte, og fått et innblikk i hvordan kommunen jobber med psykisk helse og brukermedvirkning. Dialogmøtenes hensikt er å bidra til at kommunens tjenesteutøvere og deres brukere skal få diskutert hvordan man skal…

Les mer

Erfaringskonsulentkurs Trondheim – En ny profesjon i helse- og velferdssektoren

Vi i KBT inviterer igjen til kurs om erfaringskonsulenters rolle i psykisk helse- og rustjenester. Kurset har som formål å styrke erfaringskonsulentrollen, finner sted i Trondheim 5.-6. oktober. Kurset er rettet mot de som er ansatt som erfaringskonsulenter, og de som har engasjert, planlegger å engasjere, eller tidligere har engasjert erfaringskonsulenter. Alle interesserte er velkomne!…

Les mer