Interregprosjekt: «ReSeNS»

Prosjektet «ReSeNs – Regional utvikling og samfunnsentreprenørskap Norge Sverige», bygger på at samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner er en viktig drivkraft i regional utvikling. Begge minsker sosiale utfordringer og bidrar til å skape en mer bærekraftig utvikling. Prosjektet har hatt som ambisjon å møte regionenes innovasjonsbehov og velferdsutfordringer gjennom utvikling av sosiale innovasjoner som nye samarbeidsmodeller…

Les mer