Tett samarbeid og hverdagsmestring i Sunndal

Bilde: Deltakere fra møtet Sunndal kommune startet i fjor opp stor satsing på recoveryorienterte tjenester, hvor blant annet KBT ble invitert til fagdag for dette arbeidet for å snakke om recovery i et brukerperspektiv. Med ønske om å videreutvikle et samarbeid etter en vellykket dag, tok KBT kontakt for å følge opp dette i form…

Les mer