Tilhørighetens betydning for psykisk helsefremming på arbeidsplassen

Ansvarlige i KBT: Juni Raak Høiseth

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom PhD-stipendiat Olav Tangvald-Pedersen ved Universitetet i Sørøst-Norge og KBT, der Juni Raak Høiseth deltar som medforsker. Prosjektet har vært pågående i flere år, og det arbeides nå med ferdigstilling av artikkel.