Samarbeid med Nidaros DPS og NTNU – Pasienter og pårørendes alternativer til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) – en kvalitativ undersøkelse blant pasienter og pårørende ved Nidaros DPS

Ansvarlige i KBT: Dagfinn Bjørgen og Ingvild M. Kvisle

Sommeren 2018 har KBT i samarbeid med Nidaros DPS begynt å skissere et prosjekt som omhandler reduksjon av tvang og utfordringer knyttet til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD). Overordnet mål for prosjektet er å finne ut hva pasienter underlagt TUD/pårørende mener fungerer godt, bør forbedres eller hva som kan være alternativet til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Vi har hatt et par styringsgruppemøter, og har nå også koblet Marit By Rise på prosjektet som veileder. Prosjektet vil fortsette videre fram mot sommeren 2021.