Pasienter og pårørendes alternativer til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) – en kvalitativ undersøkelse blant pasienter og pårørende ved Nidaros DPS

Ansvarlige i KBT: Dagfinn Bjørgen og Katie Wikstrøm

Sommeren 2018 begynte KBT i samarbeid med Nidaros DPS å skissere et prosjekt som handler om reduksjon av tvang og utfordringer knyttet til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD).

Overordnet mål for prosjektet er å finne ut hva pasienter underlagt TUD/pårørende mener fungerer godt, bør forbedres eller hva som kan være alternativet til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. I 2021 ferdigstilte vi rapporten om pasientenes erfaringer. Der kom det blant annet fram TUD over lang tid blir demotiverende for pasienters holdning til håp om å komme ut av TUD. Den viser samtidig at andre pasienter opplever stor avhengighet av hjelpen og at vedtak om TUD blir opplevd som en sikkerhet mot å få denne hjelpen.

Nå er vi i gang med del 2 av prosjektet, hvor vi skal undersøke pårørendes erfaringer med tvang uten døgnopphold.