Veiledning for erfaringskonsulenter

Ansvarlige i KBT: Maya Blomström

Andre som er med i prosjektet fra KBT: Dagfinn Bjørgen og Anne Hirrich samt erfaringskonsulenter Marthe Siira og Ingelin Anderssen

Erfaringskonsulentene som er ansatt gjennom KBT får gruppebasert veiledning ca. 1 gang i måneden, i tillegg til eventuell veiledning på arbeidsplassen. Vår gruppebaserte veiledning er basert på felles refleksjon om felles problemstillinger.

Vi ønsker at denne veiledningen både skal kunne handle om spesifikke temaer som recovery og profesjonalitet, slik at man kan reflektere sammen om det, i tillegg til at de kan snakke om arbeidshverdagen sin og diskutere problemstillinger de kommer borti. Flere erfaringskonsulenter i Trondheimsområdet som ikke er ansatt hos oss har deltatt på denne veiledningen, blant annet fra Levanger kommune, Lade behandlingssenter og RVTS.