Unge voksne og recovery | Gratis nettverkssamling 9. desember

Recoverynettverk Midt-Norge | Fra utenforskap til inkludering

Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet? Recoverynettverk Midt-Norge vil framover ha en serie samlinger som tar for seg unge voksne (16-30 år).

Bli med på digital nettverkssamling den 9. desember. Her får du høre om eksempler på erfaringer med BUP sett fra et pårørendeperspektiv, og to tiltak for unge voksne som har fått gode tilbakemeldinger.

Program 9. desember (9-12)Grunnet sykdom så har vi måttet endre programmet.

Innleggene til Roland Johansen og Anne Fagrell utgår.

 

09:00-09:30
Intro v/ Siri Bjaarstad - Hva skaper gode studentliv?

Om hverdagshistorier fra studenter i Trondheim – sett i sammenheng med recovery-dimensjonene

 

09:35 – 10:15
Roland Johansen - Ungdom og arbeidstrening i trygge rammer

Roland er bonde og driver Onsøyen Gård på Byneset sammen med kona. Han har i flere år hatt et samarbeid med NAV om ta inn ungdom som av ulike årsaker ikke kommer seg ut i ordinært arbeid og har flere suksesshistorier

 

10:20-11:00
Anne Fagrell - Hva er god recovery ved BUP sett, sett fra pårørendeperspektivet?

Mer informasjon kommer

 

11:15-11:30
Glimt Ung 

Glimt Recoverysenter åpnet i desember 2020 et nytt tilbud for ungdom mellom 15-20 år. Målgruppen var ungdom som har eller står i fare for å få utfordringer innen psykisk helse og rus.  Hva slags erfaringer har de gjort seg, og hva betyr det for ungdommene å ha et slikt tilbud?

 

11:30-12:00 
Diskusjon  - Refleksjoner fra dagen

Bilde av Siri Bjaastad
Roland Johansen (bilde)
Profilbilde Anne Fagrell
Glimt Recoverysenter (logo)

Hvem passer nettverksdagen for?

Ledere, ansatte, brukere, pårørende og brukerrepresentanter som ønsker å utvikle recoverytilnærmingen innen psykisk helse- og rustjenester sammen.

Om Recoverynettverk Midt-Norge

Recoverynettverk Midt-Norge har som mål å få fokus på Recovery som begrep og arbeidsmåte. Nettverket har som formål å bringe offentlige tjenester, ideell sektor og enkeltbrukere sammen for å styrke utviklingen av recovery som arbeidsform.  Vi ønsker at pasienter/deltakere i større grad kan påvirke sin egen bedringsprosess. Recovery mener vi i stor grad kan bidra til dette. 

Nettverket arrangerer jevnlige samlinger hvor ulike tema knyttet til Recovery blir tatt opp. Målet med samlingene er at Recoverytankegangen i større grad blir introdusert i NAV, BUP og andre behandlingssteder.  

 

Recoverynettverket organiseres i samarbeid mellom  Vårres, Trondheim Kommune, Stiftelsen Fontenehuset Trondheim, Korus midt, NAPHA og KBT. En viktig intensjon er at mange fagmiljøer og organisasjoner skal kunne delta og bli en del av et felles nettverk. 

Meld deg på nettverksdagen