Kursutvikling i KBT – journalføringskurs ga viktig kunnskapspåfyll til våre egne

Bilde fra kurs i journalføring høsten 2021

I høst flyttet vi inn i større lokaler i Sorgenfriveien 9. I klasserommet er det gode muligheter både for "tavleundervisning" og gruppearbeid. Her jobber deltakere på kurset om journalføring med case-oppgaver. Flere fra Glimt Recoverysenter deltok også på kurset.

Første undervisningsår på KBT Fagskole førte til nye kurs i KBT

Det første året med KBT fagskole ble lærerikt både for staben og studentene. Året avdekket også behov for opplæring på flere tema. Det førte til utvikling av nye kurs i KBT. Med en kombinasjon av intern og ekstern kompetanse har vi i løpet av høsten gjennomført kurs i sosiale rettigheter og kurs i journalføring. I tillegg har vi arrangert et kurs om IMR som fikk svært god mottakelse.

Siden det var første gang vi holdt disse kursene, har vi fått verdifulle erfaringer for videre kursutvikling. Til våren kommer det nye kurs, mer informasjon om disse er snart på vei.

Viktig opplæring også for våre egne

Kurset i journalføring ble også viktig for våre egne ansatte, og flere fra Glimt Recoverysenter deltok. En av disse var Michelle. Hun har tidligere vært en viktig ressursperson for KBT. Nå er hun student ved fagskolen, og jobber i praksis på Glimt. På kurset lærte Michelle blant annet om hva som er en helsesamtale, og hva som ikke er det. Når skal du skrive journal, og når skal du ikke det?

For journalen er et viktig dokument, og også et juridisk dokument. Det har flere erfart. For eksempel fortalte Målfrid Frahm Jensen i sitt innlegg på et seminar om menneskerettigheter, deltakelse og medborgerskap om en person som ble ansett for å være farlig på bakgrunn av et feilaktig journalnotat.

Å skrive objektivt

En ting er å vite når du skal skrive journal, en annen ting er å vite hva og hvordan du skal skrive. For som Målfrid beskriver i sine historier fra virkeligheten, kan det som står i journalen ha stor betydning for noens liv. Derfor er det viktig at det som skrives ned er nøyaktig og objektivt. Etter å ha vært gjennom kurset om journalføring, reflekterer Michelle:

 

«Det jeg lærte var at er det ikke skrevet ned så er det ikke gjort. Jeg lærte også hva som skulle være med i en journal, det var hva har du sett ? Hva har du vurdert? hva har du gjort ? En journal skal ikke har egne tanker og følelser i seg. Du skal si hva som har skjedd, du skal ikke rosemale. Men man skal IKKE stigmatisere personen, og du skal skrive som pasienten står bak deg og ser på.»

Michelle Eilertsen (image)

Fagskolestudent Michelle ønsker å lære enda mer om hva en helsesamtale er, og hvordan du skriver en god journal etter å ha vært på kurs.

Ønsker å lære mer

Kurset om journalføring ga fagskolestudenten Michelle viktig kunnskap hun tar med seg videre – og hva hun trenger å vite mer om:

«Vi lærte om hvorfor journal kan være et viktig hjelpemiddel for helsevesenet, du kan bruke en journal til å se hva en annen i helsevesenet bør gjøre, du kan skrive hva som du har gjort å må gjøres videre.

Jeg tenker at flere ville ha nytte av kurset. Vi kunne kanskje ha hatt enda mer hva er en helsesamtale så altså når skal man skrive en journal (…). Og kanskje enda mer om potensielle negative problemer med en journal og hvordan man kan passe på å skrive det som har skjedd uten å stigmatisere pasienten (…). Også mer om hvorfor et lavterskeltilbud som Glimt trenger å skrive journal!»

Bilde av gruppearbeid fra kurs i journalføring

Jobbing med case-oppgaver på kurs i journalføring. Michelle (rosa genser) synes det er spesielt viktig å unngå å skrive på en stigmatiserende måte. "Du skal skrive som om pasienten står bak deg og ser på.», forteller hun etter å ha vært gjennom kurset. Flere ansatte ved Glimt Recoverysenter deltok på kurset,  hvor de fikk viktig faglig påfyll.