Unge voksne og recovery. Gratis nettverkssamling torsdag 28. april

Recoverynettverk Midt-Norge | Fra utenforskap til inkludering

Hva gjør at noen unge voksne havner utenfor, og hvordan kan vi inkludere dem i samfunnet? Recoverynettverk Midt-Norge vil framover ha en serie samlinger som tar for seg unge voksne (16-30 år).

(Bilde) Fire ungdommer som står på høyde og holder rundt hverandre i solnedgangen

Program torsdag 28.april klokken 09.00-12.00

09.00-09.05

Velkommen

09.05-0945

Kristin Berre Ørjasæter

The Meaning of Art-based Vocational Rehabilitation (REACTIVATE) eller Kunstbaserte arbeidsrettete tiltak for ungdom

09.45-09.55

Pause

09.55-10.35

Knutepunktet

Knutepunktet er et recoveryorientert tilbud for unge voksne, der brukerne av tilbudet er med selv på å definere aktivitet og innhold i tilbudet

Bilde postkasse for forslag til Knutepunkt

10.35-10.45

Pause

10.45-11.25

Roland Johansen - Ungdom og arbeidstrening i trygge rammer

Roland er bonde og driver Onsøyen Gård på Byneset sammen med kona. Han har i flere år hatt et samarbeid med NAV om ta inn ungdom som av ulike årsaker ikke kommer seg ut i ordinært arbeid og har flere suksesshistorier

Roland Johansen (bilde)

11.25-12.00

Oppsummering

Om Recoverynettverk Midt-Norge

Recoverynettverk Midt-Norge har som mål å få fokus på Recovery som begrep og arbeidsmåte. Nettverket har som formål å bringe offentlige tjenester, ideell sektor og enkeltbrukere sammen for å styrke utviklingen av recovery som arbeidsform.  Vi ønsker at pasienter/deltakere i større grad kan påvirke sin egen bedringsprosess. Recovery mener vi i stor grad kan bidra til dette. 

Nettverket arrangerer jevnlige samlinger hvor ulike tema knyttet til Recovery blir tatt opp. Målet med samlingene er at Recoverytankegangen i større grad blir introdusert i NAV, BUP og andre behandlingssteder.  

 

Recoverynettverket organiseres i samarbeid mellom  Vårres, Trondheim Kommune, Stiftelsen Fontenehuset Trondheim, Korus midt, NAPHA og KBT. En viktig intensjon er at mange fagmiljøer og organisasjoner skal kunne delta og bli en del av et felles nettverk. 

Meld deg på nettverksdagen.