Eksperter gjennom erfaring – KBT Fagskole har møtt EX-IN i Tyskland

Erfaringskonsulentrollen har utviklet seg parallelt flere steder i verden. Ulike land har ulike rammer å forholde seg til, både med tanke på hvordan landene er organisert, kultur og andre ting. Historisk sett er yrket erfaringskonsulent fremdeles veldig nytt, både i Norge og resten av verden.

Midt i mars reiste en delegasjon fra KBT Fagskole til Tyskland for å møte styret i organisasjonen EX-IN. De tilbyr opplæring av erfaringsmedarbeidere, eller eksperter gjennom erfaring. Formålet var å bli kjent med hverandres opplæringer, veksle erfaringer og se om det finnes noen muligheter for samarbeid.

 

Ulike forutsetninger for utdanning

Mens KBT tilbyr en høyere yrkesfaglig utdanning for erfaringskonsulenter på andre året, virker Tyskland ennå ikke helt klar for å ha en slik type utdanning. Faktisk er EX-IN veldig tydelig på at det ikke er en skole de driver med. De kan også fortelle at det ble gjort et forsøk på en fagskole i nabolandet Sveits for en tid tilbake, men at landet da ennå ikke var klar for noe sånt.

Likevel er styret i EX-IN veldig interessert i å høre om hva slags erfaringer KBT Fagskole har gjort seg gjennom de siste to årene. Og selv om de ikke driver en skole, finner vi mange likheter i ideologi og undervisningsmetode. Som at det er mye dialog i undervisningen, at studentene/kursdeltakerne bruker sine egne erfaringer i samtalene og at begge jobber Recovery-orientert.

Mulig å ta kurs mange steder i Tyskland

Kursene til EX-IN arrangeres en rekke ulike steder over hele landet. De har også kurs i Østerrike og Sveits. De har både kurs for eksperter gjennom erfaring, og trenere/kursholdere, og de starter nye kurs hele tiden.

Hvert kurs for erfaringseksperter går over 12 moduler, i cirka et års utstrekning. Hver modul varer i 3 dager, og arrangeres gjerne i ei helg slik at det ikke går nevneverdig ut over annen jobb eller utdaning. Trenerkursene går over 8 moduler.

Erfaringseksperter i psykisk helsetjenester

I Tyskland er erfaringskonsulentene foreløpig mest utbredt i psykisk helsetjenester. Våre nye bekjente kan fortelle at det så vidt har begynt å jobbe noen inn mot avhengighet (alkohol og andre rusmidler). Foreløpig blir ikke erfaringsmedarbeidere i Tyskland sett på som fagfolk, men som bistand, og det er bare et par år siden erfaringskonslenter ble anerkjent som en yrkesgruppe som får jobbe i psykiatrien.

Her i Norge er det fremdeles en lang vei å gå før vi har erfaringskonsulenter i alle kommuner, og til yrket er såpass etablert at de færreste må lage sin egen stillingsbeskrivelse. Vi er likevel et godt stykke på vei. Erfaringskonsulenter jobber både i mange ulike typer tjenester - både på psykisk helse og rusfeltet, og på flere nivå i systemene. I SINTEF sin kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid kan du lese mer om hvor mange som jobber som erfaringsmedarbeidere i Norge per 2021.

Det er fint å kunne møtes slik og utveksle erfaringer rundt utdanningsmuligheter og jobbmuligheter for erfaringskonsulenter. På møtet i Tyskland hentet vi både inspirasjon fra hverandre og ny kunnskap om utbredelsen av erfaringsmedarbeidere i Europa.

Du kan lese mer om besøket og hva vi lærte på kbtfagskole sine nettsider.

 

Bilde av representanter fra EX-IN og KBT Fagskole
Det ble et hyggelig møte mellom KBT Fagskole og EX-IN. Bakerst fra Venstre: Tone Wibe Ruf (EX-IN medlem, og opprinnelig norsk), styremedlemmer fra EX-IN CAtharina Flader, Susanne Ackers og Wolfang Pohlmann, Roger Santokhie fra KBT og styremedlem i EX-IN Petra Schöne. Foran: Karl Johan Johansen, rektor ved KBT Fagskole, Preben Hegland (KBT Fagskole) og Anne Hirrich (KBT Fagskole) (Foto: Silje Margrethe i KBT)