Videoer om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling

Opptak fra konferansen Brukermedvirkning i forskning og faguvikling, november 2021.