Stillingsutlysning: Vil du bruke dine egne erfaringer fra psykisk helseproblemer/rusproblemer som erfaringsmedarbeider?

Har du selv opplevd psykisk helseproblemer, med eller uten utfordringer knyttet til rus? Vet du hvordan det er å motta hjelp for psykisk helse- og/eller rusproblemer?

Vi søker erfaringsmedarbeidere! En erfaringsmedarbeider er en som selv har opplevd å slite med helseproblemer, og som ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. Yrket begynner å bli utbredt i Norge, men er fortsatt en forholdsvis ny profesjon.

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og Trondheim kommune etablerte høsten 2016 et felles prosjekt med ansettelser av erfaringsmedarbeidere i psykisk helse- og rustjenester i kommunen. Samarbeidet forlenges nå med flere nye stillinger. Prosjektet administreres av KBT, og KBT vil være den formelle arbeidsgiveren for erfaringsmedarbeiderne. Efaringsmedarbeiderne vil ha arbeidssted i Trondheim kommune.

Det er nå ledig til sammen to årsverk som erfaringskonsulent, hvor arbeidssted vil være:

Arbeidsoppgaver for erfaringsmedarbeidere

 • Følge opp brukere av Trondheim kommunes tjenester, individuelt og i gruppe
 • Representere håp, motivere og gi erfaringsbasert støtte og forståelse
 • Bidra til økt recoveryorientert praksis og fokus på brukermedvirkning
 • Bidra til at brukere av kommunale tjenester kan finne hverdag å trives med utfra egne mål og interesser.
 • Bidra til tjenesteinnovasjon i både KBT og Trondheim kommune
 • Jobbe i team og bidra i diskusjoner og refleksjoner

Kvalifikasjoner

 • Egenerfaringer fra å være pasient/bruker av tjenester innen rusfeltet og/eller psykisk helsefeltet
 • Relevant arbeidserfaring innen psykisk helse- og/eller rusfeltet vektlegges positivt
 • Relevant utdanning kan være en fordel
 • Være villig til å bruke egne erfaringer i refleksjon med brukere, kolleger og i teammøter.
 • Ønske og evne til å reflektere rundt egen prosess og kunne se egne erfaringer i et større perspektiv.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Noe datakunnskaper

Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse.

Personlige egenskaper

 • God evne til å samarbeide og være en lagspiller
 • Liker å motivere andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Punktlig og pålitelig
 • Er trygg, tydelig og forutsigbar i kommunikasjonen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Refleksjon og veiledning i et godt arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling gjennom interne kurs og sertifisering
 • Gode betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Søknader sendes fortrinnsvis som vedlegg på e-post til soknad@kbtkompetanse.no.

Se mer informasjon på stillingsutlysning på nav.no.

Søknadsfrist: 16. oktober 2019