Stillingsutlysning: Vil du bruke dine egne erfaringer fra psykisk helseproblemer/rusproblemer som erfaringsmedarbeider?

Har du selv opplevd psykisk helseproblemer, med eller uten utfordringer knyttet til rus? Vet du hvordan det er å motta hjelp for psykisk helse- og/eller rusproblemer? Vi søker erfaringsmedarbeidere! En erfaringsmedarbeider er en som selv har opplevd å slite med helseproblemer, og som ønsker å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre. Yrket begynner å…

Les mer

Erfaringskonsulent – erfaring som profesjon – program og påmelding

Påmelding er nå åpen! Klikk her for å melde deg på! Dette kurset er spesielt for dere som er i en tidlig fase, enten som arbeidsgiver eller som erfaringskonsulent / erfaringsmedarbeider. En erfaringskonsulent er en person som jobber  i helsetjenesten på bakgrunn av sin egenerfaring som bruker av tjenesten. Mange erfaringskonsulenter jobber med oppfølging av brukere,…

Les mer

Framtidskonferansen i Stockholm

Organisasjonen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Sverige har arbeidet med å utvikle et opplæringsprogram for implementering av PEER (Personlig Egenerfaren Resurs) tilsvarende erfaringskonsulent i Norge. NSPH er et nettverk som ble startet i 2007, og består i dag av 13 medlemsorganisasjoner. De har arbeidet systematisk med implementeringen av erfaringskonsulenter i Sverige. I går ble…

Les mer

Erfaringsmedarbeidere i recovery på dansk

KBT har vært på studietur til København den 6. desember arrangert av WAPR Norge og NAPHA, for å få kompetansepåfyll i hvordan å styrke erfaringsmedarbeiderfunksjonen og satsing på recovery i tjenesten. Danmark har kommet lengre enn Norge i antallet erfaringsmedarbeidere ansatt i psykisk helsetjenester. De omtaler erfaringsmedarbeideryrket med den engelske benevnelsen «peer». Vi ønsker å…

Les mer

Kartlegging av erfaringskonsulenter i Norge

I samarbeid med Erfaringssentrum gjennomfører KBT en kartlegging av erfaringskonsulenter i Norge. Dersom du er erfaringskonsulent kan du delta i undersøkelsen ved å klikke på lenken under:   Undersøkelse om erfaringskonsulenter i Norge   Besvarelsene blir behandlet konfidensielt, og du vil bli bedt om å samtykke til at vi kan kontakte deg, og til at…

Les mer

– Vi trenger ikke nok en profesjon som skal være eksperter

Nylig (26.-27.9.) ble nok et vellykket erfaringskonsulentkurs i regi av KBT gjennomført. Hovedtema for kurset var roller og funksjoner for erfaringskonsulenten, og også for arbeidsgivere og kolleger. Erfaringskonsulent ved UNN HF, Astrid Weber, la særlig vekt på at erfaringskonsulenter ikke må bli nok en profesjon som skal være eksperter. Istedet bør erfaringskonsulenter være medvandrere som…

Les mer