Vil du delta i forskningsprosjektet «Hvordan kan vi best forebygge selvmord»?

I Norge har vi hatt over 20 år med omfattende statlig finansiert innsats for å forebygge selvmord. På tross av dette har forekomsten av selvmord holdt seg relativt stabil. Hensikten med studien er å bidra til å finne svar på hvorfor det ikke har vært særlig nedgang og hva som nå bør gjøres i det selvmordsforebyggende arbeidet for å få antall selvmord ned.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med noen som har gjort selvmordsforsøk for 3-5 år siden, men som nå ikke er under behandling i psykisk helsevern. Du kan selv velge om du vil intervjues alene eller sammen med andre som har samme erfaring. Fokus vil være på dine refleksjoner rundt hva som kunne ha forebygget selvmordsforsøket ditt, hva som var viktig i din bedringsprosess etter selvmordsforsøket, samt dine refleksjoner rundt hvordan selvmord best kan forebygges.

Du kan når som helst og uten grunn trekke deg fra prosjektet. All informasjon som samles inn om deg vil bli behandlet konfidensielt og på en måte som gjør at det ikke er mulig å identifisere deg.

 

Dersom du ønsker å delta, eller har spørsmål angående prosjektet, ta kontakt med prosjektleder og doktorgradsstipendiat Kristin Espeland
Telefon: 95708374
E-post: kristin.espeland@ntnu.no

 

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, saksnr. 2016/2160, 13.01.2017.