Bruker Elf-kurs 2018 overstått

  KBT har nylig avsluttet Bruker Elf-kurs for femte gang. Erfaringene er gode: -Det som jeg tenker er spennende for forskerne, det er å høre perspektivene som de ikke har selv. En som har vært bruker vil kunne komme med andre innspill som forskerne ikke har tenkt på. En av foreleserne fra AFFU, Cuneyt Guzey,…

Les mer

Møter med helsepersonell i forbindelse med selvskading

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet Har du møtt helsepersonell i situasjoner der du har selvskadet? Student ved profesjonsstudiet i psykologi på NTNU, Camilla Salvesen, ønsker ønsker å finne ut mer om både gode og dårlige møter med helsepersonell i forbindelse med selvskading. Dette vil gjøres ved å gjennomføre individuelle intervjuer med personer som har erfaring…

Les mer

Forskningssamarbeid Canada-Norge – Operasjonalisering av erfaringsdrevet innovasjon gjennom integrasjon av erfaringskonsulenter i helsevesenet

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) og the Health Leadership Academy, McMaster University er i gang med et forskningssamarbeid. Vi gjennomfører en studie for å kartlegge og sammenligne arbeidet til erfaringskonsulenter i landene. I første omgang handler prosjektet om erfaringskonsulenter i spesialisthelsetjenesten/ved sykehus. Hensikten er å sammenligne hvordan rammevilkårene og erfaringene er med bruk av…

Les mer

Bruker Spør Bruker om ACT – En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Formålet med prosjektet var å kartlegge brukeres erfaringer og tilfredshet med ACT-team i Norge, opplevelse av egen bedringsprosess og opplevelse av relasjonen til den personen i ACT-teamet som har vært viktigst for dem. Prosjektet ble gjennomført som en del av den forskningsbaserte evalueringen av ACT-team i Norge. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen gjennomførte i samarbeid med Nasjonalt…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Værnesregionen distriktsmedisinske senter – Brukeres erfaringer med opphold ved Distriktsmedisinsk senter

I 2009 fikk KBT Midt-Norge muligheten til å prøve metoden Bruker Spør Bruker i en 3 årig forsknings- og utviklingsavtale med Helse Midt-Norge RHF. Vi har i denne perioden gjennomført 3 evalueringer, ved St. Olavs Hospital, Sykehuset Levanger og Namsos og nå ved Værnesregionen DMS. Satsingen har vært vellykket. Først og fremst skyldes det godt…

Les mer

Har du blitt beltelagt i psykiatrisk behandling? Da vil vi gjerne snakke med deg.

Vi er på leting etter deltagere til studien «Pasientenes erfaringer fra belteleggingssituasjoner: En dypere forståelse som kan brukes for å redusere bruk av belter». Reidar Ove Høyholm er psykiatrisk sykepleier og jobber ved psykiatrisk akuttpost i Namsos. I forbindelse med sin masteroppgave ved Nord Universitet, fakultet for sykepleie og helsevitenskap, ønsker han å komme i…

Les mer