Samling 8.11.18 i nytt Recovery-nettverk i Midt-Norge

Det er dessverre ikke plass til flere deltakere på denne samlingen.Følg denne linken for å få invitasjon straks neste samling er satt opp!   Er du fagperson eller bruker-/pårørenderepresentant som ønsker at tjenestene skal bli mer recovery-orientert? Hvordan kan du som fagperson/bruker/pårørende jobbe for å få til dette? KBT inviterer i samarbeid med NAPHA (Nasjonalt…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Sagatun Brukerstyrt senter

Sagatun brukerstyrt senter er et av fem regionale brukerstyrte sentere i Norge. De tilbyr blant annet musikkverksted, kreativt verksted, lavterskelarbeid og arbeidspraksis, recoveryverksted og verktøykassakurs. Sagatun kontaktet KBT med ønske om å evaluere deres tilbud, og på bakgrunn av det ble det gjennomført en Bruker Spør Bruker(BSB)-undersøkelse i juni 2017. Totalt ble 19 av senterets…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykisk helsearbeid i Oslo kommune

Oslo kommunes tjenester for psykisk helsearbeid var i 2006-2008 gjenstand for den største Bruker Spør Bruker-evalueringen noensinne. Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune ved Kari Sofie Smaaland. Den samlede sluttrapporten ble utgitt i 2010. Målet for evalueringen var å gi grunnlag for å endre og…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Meråker kommune

Det overordnede målet med Bruker Spør Bruker-evalueringen i Meråker kommune var å bidra til forståelse for hva kommunens tjenesteapparat gjorde bra, og hva som kunne forbedres, basert på brukernes erfaringer. Intervjuene ble gjennomført av Mariann Gladsø og Svanhild Johnsen i november 2007, og rapporten ble skrevet under veiledning av Heidi Westerlund i 2008. Hovedkonklusjonen var…

Les mer

Bruker Spør Bruker-evaluering – Ålesund kommune – Brukere og pårørendes erfaringer med psykisk helse- og rustjenester

KBT utførte på forespørsel fra Ålesund kommune en Bruker Spør Bruker-undersøkelse med pårørende og brukere av psykisk helse- og rustjenester i Ålesund kommune. Undersøkelsen var et samarbeid mellom Ålesund kommune, Mental Helse Ålesund og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) Ålesund og omegn. Prosjektet var planlagt som et forprosjekt for å utvikle og endre tjenestetilbudet…

Les mer