Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune

Overhalla Kommune har ønsket å gjennomføre en Bruker Spør Bruker-undersøkelse. Brukerstyrt Senter i Midt-Norge har fått oppdraget i å gjennomføre undersøkelsen. Overordnet mål har vært å få brukerperspektivet inn i utvikling av kommunens tjenester, og fokuset har vært hva som fungerer i tilbudet, og hvilke forbedringer brukerne mener behøves.

Det varierer hvor kjent brukerne er med sine rettigheter. For eksempel er det få som kjenner til ordningen med ledsagerbevis. Flere er fornøyd med den informasjonen og mengden informasjon de har fått. Det er viktig at de som sitter inne med kunnskap formidler dette muntlig til folk vedrørende rettigheter, tjenestetilbud osv når behovet er «dagsaktuelt». Brosjyrer ser ut til å forsvinne i den daglige informasjonsflommen, hvis ikke den blir stukket i hånda når folk har behov for mer utfyllende informasjon. Likemannsarbeid/informasjon fra andre brukere blir også nevnt som en viktig kilde til kunnskap om rettigheter og plikter. Rektoren på Olav Duun blir omtalt som særdeles dyktig på videreformidling av informasjon ved krise.

 

Forfattere:

Randi Røvik
Dagfinn Bjørgen
Mariann Gladsø
John Olav Reberg
Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Overhalla kommune (2007)