Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune

I 2009 gjennomførte KBT en Bruker Spør Bruker i samarbeid med Oppfølgingstjenesten i Østbyen og Midtbyen.

Brukernes forventninger til Oppfølgingstjenesten viste seg å være svært forskjellige alt ut i fra hvilke erfaringer en hadde med velferdstjenester fra før. Det er viktig å være klar om hva Oppfølgingstjenesten kan bidra med. Det er å anbefale at tilbudet utvikles i samarbeid mellom tjenesteutøvere og brukere.

Mange brukere savner et rusfritt nettverk. Oppfølgingstjenesten kan bidra med informasjon om ulike sosiale og kulturelle tilbud som brukere kan delta i. Brukerne bør ha et eierforhold til sin behandling. Alternative behandlingsformer synliggjøres slik at en kan velge sine egne mestringsstrategier. Fortsatt fokus på å gjøre tjenestene mer tilgjengelige. Mange har i den første fasen behov for økonomisk bistand, men målsettingen bør alltid være komplett selvstendighet.

 

Forfattere:

Heidi Westerlund
Ola Kristian Johansen
Dagfinn Bjørgen

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering – Oppfølgingstjenesten Øst- og Midtbyen, Trondheim kommune (2010)