Bruker Spør Bruker-evaluering – Stange kommune – Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk

Bruker Spør Bruker-undersøkelsen i Stange kommune var en oppfølging av en kvantitativ brukerundersøkelse kommunen gjennomførte høsten 2005. Stange kommune hadde tidligere gjennomført flere kvalitative brukerundersøkelser, den første ble gjennomført med 8 voksne informanter i Stange kommune høsten 2002. Resultatene fra den undersøkelsen er samlet i rapporten: «Se oss inn i øynene».

I 2003 ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant personer i Hamar og Stange kommune om brukernes erfaringer med informasjon, kommunikasjon og brukermedvirkning. Resultatene er samlet i rapporten «Sterk som en bjønn, lita som ei teskje» av Kårhild Husom Løken.

Formålet med Bruker Spør Bruker-undersøkelsen i Stange kommune var for det første å få en kvalitativ utdyping av svarene i den kvantitative undersøkelsen som ble gjennomført høsten 2005. I tillegg ønsket kommunen å få inn brukernes synspunkter som grunnlag for revidering av Handlingsplanen for psykisk helse for perioden 2006-2010.

Et annet formål med undersøkelsen var å prøve ut metoden Bruker Spør Bruker som et verktøy for evaluering av tjenester og involvering av brukere og deres erfaringer som grunnlag for forbedring og utvikling av tjenester i kommunen.

I april 2006 ble det gjennomført intervjuer med til sammen 38 brukere, et intervju med ansatte i tjenestene i Stange kommune og intervjue med brukerorganisasjonen i regionen. Brukerne ble rekruttert fra ulike tjenester innenfor kommunen, blant annet dagsenter, ambulante tjenester og boligtilbud.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

 

Rapport:

Bruker Spør Bruker evaluering, Stange kommune – Tjenester for mennesker med psykisk helseproblematikk (2007)