Bruker Spør Bruker-evaluering – Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART)

Effektiv samhandlingsutvikling (ESAU) er et samarbeidsorgan for forskning og evaluering, som arbeider med utvikling av tjenestetilbudene for mennesker med psykiske lidelser. KBT ble spurt av ESAU om å gjennomføre en evaluering av Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART), et ambulant tjenestetilbud i samarbeid mellom St. Olavs hospital og Trondheim kommune. PART sørger for rask bistand, sterk behandling og rehabilitering, samt bidrar til en samordnet og helhetlig helsetjeneste. Målgruppe for tiltaket er mennesker med omfattende behov for psykisk helse- og sosialtjenester, men hvor de «ordinære» tilbudene ikke synes tilstrekkelig.

Tilbudet bidrar til trygghet og minsker sosial isolasjon/ensomhet i hverdagen. Brukerne får løst noen praktiske problemer som å komme seg til butikk eller offentlige kontorer. Pårørende er godt fornøyd og føler at de blir tatt på alvor av PART-teamet, som er et viktig bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

 

Forfattere:

Dagfinn Bjørgen
Heidi Westerlund

Rapport:

Bruker Spør Bruker-evaluering, Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART) (2009)