Gir mening å skape håp

Bilde: Dagfinn Bjørgen og Liv Randi Fandrem foran Sommerstua treffsted

Som en av tre nye erfaringskonsulenter i Trondheim, begynte Liv Randi Fandrem i stillingen i oktober i fjor. Hun hadde tenkt det hadde vært fint å kunne bruke erfaringa si til å hjelpe andre, men hadde aldri hørt om erfaringskonsulentyrket før hun så stillingsannonsen fra KBT. Liv Randi forteller at det ikke var noen klar definisjon på hva stillinga innebar, men at hun tenkte «der er muligheten min!».

Liv Randi jobber på de tre treffstedene Sommerstua, Veiskillet og Heimdal i Trondheim kommune. I begynnelsen var hun på hvert sted en uke i gangen, mens hun siden jul har holdt seg på et sted i flere måneder sammenhengende. Mye av jobben går ut på å være ute i miljøet, og være tilgjengelig for brukere.

Mens de ansatte har mange de skal fordele oppmerksomheten sin på, kan Liv Randi bruke en halv dag på en person hvis det trengs. Hun opplever at hun er mer fristilt, og kan for eksempel bruke tid på å hjelpe en bruker med å skrive en søknad. Liv Randi forteller at det hele tiden kommer nye besøkende til treffstedene, og opplever at de er interesserte i hennes historie og hvordan hun har jobba seg ut av det.

Liv Randi er opptatt av fysisk aktivitet, og har engasjert seg i en turgruppe som skal til Snøhetta i august.

– Jeg synes fysisk aktivitet har hjulpet meg mye. Det er fint å se brukere i en annen setting, og i opplevelser av mestring.

Gjenkjennelse

Liv Randi mener at et viktig bidrag er at hun gjenkjenner ting som brukere sliter med. Hun føler hun får fort tillit, og at brukere åpner seg og forteller ting.

– Det brukere setter mest pris på er gjenkjennelse. Jeg gjenkjenner det de opplever, og de sier «Har du og kjent det sånn?», «Har du og opplevd det sånn?». Det synes jeg er viktigst.

Samtidig synes hun at hun kan skape håp. Når hun har klart det kan også de.

– Spesielt de som har litt samme historie som meg, ser at da er det noen muligheter, da er det håp. Og det er så godt. Da er det litt mening i det.

I det store og hele har hun møtt kun positive reaksjoner fra både brukere og ansatte. En utfordring er at det ikke er noen synlige resultater, men hun får bekreftelse fra brukere. Noe annet er at hun er alene i rollen. Hun sier det hadde vært lettere å være to, slik at man kunne samarbeide.

– Jeg møter veldig mange mennesker, og det synes jeg er artig, sier Liv Randi. Med mange brukere må hun konsentrere seg om enkelte, og har prioritert nyankomne som kanskje har et mål når de kommer. Siden hun ikke får snakket like mye med alle planlegger hun å holde et foredrag, der hun vil fortelle om sine egne erfaringer.

Hun forteller hun opplever noen negative holdninger blant ansatte, og da spesielt i forhold til rus. Like fullt har hun fokusert på de positive sidene på stedene. I starten var hun redd for å bli oppfattet som kritisk, men hun sier hun føler seg inkludert blant de ansatte.