Styret

Karl Johan Johansen (bilde)

Karl Johan Johansen

Styreleder

Gustav Gundersen (bilde)

Gustav Gundersen

Nestleder

Mental Helse Trøndelag (vara: Aud Irene Thoresen)

Katie Wikstrøm (bilde)

Katie Iren Wikstrøm

Styremedlem

Eva Andersson (bilde)

Eva Andersson

Styremedlem

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) Trøndelag

Ingvild Kvisle (bilde)

Ingvild Kvisle

Ansattes representant

(Vara: Juni Raak Høiseth)

Hans Henrik Nørholm (bilde)

Hans Henrik Nørholm

Styremedlem

Mental Helse Trøndelag

Asbjørn Larsen (bilde)

Asbjørn Larsen

Styremedlem

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Johannes Foss Sigurdson (bilde)

Johannes Foss Sigurdson

Styremedlem