Brukermedvirkning for bedre tjenester til minoritetsungdom 

Gruppebilde - deltakere i prosjektet InvolveMENT
Helsedirektoratet ønsker at tilbudene på ung.no skal bli bedre tilpasset behovene til unge med ulike minoritetsbakgrunner. I prosjektet InolveMENT er ungdommer fra de ulike målgruppene en sentral del. Juni fra KBT er også med i prosjektet. Hun har jobbet mye med brukerinvolvering av barn og unge i ulike prosjekter. I september 2023 hadde InvolveMENT kick-off i Stavanger. Foto: Cathrine Sneberg, Uis.

KBT er med som samarbeidspartner i prosjektet InvolveMENT  ved Universitetet i Stavanger. I prosjektet skal ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flykninger bidra til at helseinformasjon på ung.no blir tilpasset deres språk og kultur.  

Ungdom involvert fra start 

Prosjektet har stort fokus på brukermedvirkning og flere unge medforskere er aktivt involvert i hele prosessen. I tillegg har prosjektet helt fra starten av knyttet til seg en gruppe med minoritetsungdommer som er med som representanter. De skal blant annet bidra til å forme og gjennomføre prosjektet sammen med resten av forskerne.    

Kickoff for prosjektet 

Nylig hadde prosjektet Kickoff, hvor også faglig rådgiver i KBT, Juni, deltok. Juni i KBT har lang erfaring med brukermedvirkning for barn og unge, blant annet gjennom prosjekt som Min stemme teller og Rom for medvirkning. I sistnevnte har vi også et samarbeid med prosjektleder for InvolveMENT Petter Viksveen fra UiS og Anita Salamonsen fra RKBU Nord som også er forsker i prosjektet.  

Ivaretakelse av brukerperspektivet 

I InvolveMENT skal KBT via Juni bidra med å sørge for at brukerperspektivet blir ivaretatt på en god måte. Blant annet gjennom å være med i planleggingen av prosjektet, utvikling av spørreskjemaer, intervjuguider, workshops, formidling av resultater osv. I tillegg har KBT en liten administrativ rolle i prosjektet i forbindelse med utbetaling av honorar til de unge medforskere og representantene.   

Prosjektets betydning

Om betydningen av prosjektet, sier Juni Raak Høiseth:

"Dette er et utrolig spennende prosjekt for oss i KBT å få være en del av. Det er ikke ofte brukermedvirkning for unge i forskning blir vektlagt like sterkt som i dette prosjektet. Det er veldig i tråd med KBTs visjon som er ønsket om erfaring og fag i likeverdig dialog. Under Kick-off samlingen i september var både forskere, unge medforskere, representanter med minoritetsbakgrunn og samarbeidspartnere samlet for å bli bedre kjent, få informasjon om prosjektet, og sist, men ikke minst for å diskutere relevante problemstillinger for prosjektet.

Det at de unge representantenes stemme blir tatt med og tatt på alvor så tidlig i prosessen, tenker jeg legger et veldig godt grunnlag. Ellers ser jeg på dette som et veldig viktig prosjekt i den forstand at stemmene til våre nasjonale minoriteter, urfolk og flykninger i liten grad har blitt hørt, og at dette er gruppe vi i KBT heller ikke har jobbet så mye med før.    "

 

Les mer om prosjektet i NRK-artikkelen Vil gi minoritetsungdom bedre psykisk helsetjeneste 
Du kan også lese hvordan RKBU Nord bidrar i prosjektet på uit.no

 

Bilde av Juni R. Høiseth, Petter Viksveen og Anita Salomonsen
Juni Raak Høiseth (KBT), Petter Viksveen (UiS) og Anita Salamonsen (UiT/UiS) samarbeider i prosjektet InolveMENT. Juni synes det er bra at det blir satset så mye på brukermedvirkning fra ungdom. Foto: May-Britt Blomli