Endelig ble det en nasjonal konferanse for Recovery

Bilde fra konferansen Ingenitng om oss uten oss 2022
Daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen, var konferansier i plenumsalen 6. september under Ingenting om oss uten oss 2022

En recoverykonferanse-reise

Så ble det endelig en nasjonal konferanse for Recovery. For undertegnede har det vært en to år lang reise. En høstdag i 2020, da jeg var helt ny i KBT og ukjent med begrep som recovery, brukermedvirkning og samskaping, mønstret jeg opp på Gardermoen. Der var det workshop om å lage en levende konferanse i et 10 års perspektiv. Både feltet, organisasjonene og menneskene var helt nye for meg. Jeg husker jeg fant trøst i å møte en annen som også var helt ny i jobben sin - midt oppe i de engasjerte diskusjonene og sterke personlighetene.

To år senere, på et annet hotell på Gardermoen, var det samlet over 200 engasjerte mennesker på den første nasjonale konferansen for Recovery. Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom NAPHA, De Regionale Brukerstyrte Sentrene og Erfaringssentrum. I tillegg står en rekke aktører som samarbeidspartnere, og flere har bidratt i planleggingen og gjennomføringen av konferansen ved for eksempel å sitte i porgramkomitéen. Ingenting om oss uten oss 2022 ble støttet økonomisk av Helsedirektoratet.

Hva recovery egentlig betyr, er kanskje fremdeles litt ullent for meg. For som Mattis Danielsen og Johan Inge Greff påpekte i sitt innlegg "Å gjøre det usynlige synlig", så er det når du begynner å få kunnskap om noe du skjønner hvor lite du vet. Men til forskjell fra workshopen i 2020, var det nå for meg nesten like mange kjente ansikter som ukjente for meg.

Bilse fra foredraget å gjøre det usynlige synlig
Ingenting om oss uten oss 2022 var spekket med foredrag, kultur og folk. Her er Mattis Danielsen og Johan Inge Greff under sitt innlegg "Å gjøre det usynlige synlig"

Fag, forskning, kultur og politikk

Det var et bredt program med mye å velge i under den første konferansen for Recovery. Foruten plenumsinnleggene - som blant annet bestod av musikk, foredrag, appell og en politisk samtale, var det hele 4 bolker med ulike miniseminar å velge mellom. De aller fleste innleggene var valgt ut av programkomitéen for konferansen, ut fra abstracts som ble sendt inn høsten 2021.

Konferansen fikk også besøk av internasjonalt kaliber, da tidligere spesialrapportør for FN, Dainius Puras, holdt sitt innlegg Mental health and human rights: insights on past, present and future.

 

 

Bilde av Dainius Puras
Dainius Puras holdt et innsiktsfullt foredrag om utviklingen av psykisk helse-feltet i verden, og tanker om framtiden.

En viktig møteplass

Selv om det var et stort og variert program, var konferansen også viktig som møteplass for mange. Nye kontakter ble knyttet, og det blir spennende å se om det fører til nye samarbeid rundt recovery i framtiden. Alle bidragene på konferansen viser at det skjer mye på feltet - og at vi fremdeles har mye å lære både av hverandre og til flere.

På konferansen deltok også 6 personer fra Glimt Recoverysenter - og på et av miniseminarene holdt ansatte og deltakere innlegg sammen om Glimt. For noen av deltakerne ga dette mersmak, og én sa rett ut etter konferansen at han har lyst til å holde flere foredrag i fremtiden. Det synes vi er skikkelig kult. Et av målene med Ingenting om oss uten oss 2022 har vært å skape en bevegelse, og eksemplet fra Glimt Recoverysenter er kanskje nettopp det.

 

Til alle vi møtte på Gardermoen: Takk for to flotte dager!

Glimt fra Ingenting om oss uten oss 2022