Recoveykurs 2

IIlustrasjonsbilde

Kurs om Recovery 5. og 6. oktober 2022

5. og 6. oktober kan du bli med på kurs hvor vi tar for oss en utvidet forståelse for recovery og redskaper for praktisk recovery-orientert arbeid.

Kurset varer fra klokken 9-12 begge dager. Du kan velge om du vil delta fysisk i våre lokaler i Trondheim, eller digitalt via Zoom. Undervisningen består av forelesning, dialog og gruppearbeid.

Meld deg på kurset

Om kurset

Recoverykurs 2 tar for seg alternative forståelsesrammer for recoverytankegangen. Kurset er utviklet for å få en utvidet forståelse av Recovery som sosial konstruksjon. Kurset er inspirert av blant annet av dialoger med Mary Leamy i forbindelse med CHIME-prosjektet. En forelesning med dr. Leamy  inngår også i kurset (opptak fra tidligere kurs).

Kurset bygger på grunnleggende kjennskap til tenkning og praksis om recovery tilnærminger.  Vi tar dette et skritt videre ved at det blir gitt en oversikt over ulike recovery-tilnærminger og utviklingstrender innen recoveryfeltet i et kritisk perspektiv. Kurset gir en innføring i hvordan du praktisk kan jobbe recoveryorientert i utvalgte kontekster på individ-, gruppe- og tjenestenivå. Avslutningsvis presenteres også noen tanker om utvikling av recovery som rammeverk videre framover.

 

Mål med kurset:

Deltakerne skal få en utvidet forståelse av recovery som begrep, teori og praksis og bli i stand til å delta i en kritisk dialog om recovery. Videre skal de få kjennskap til relevante redskaper og kunne avvende disse i recovery-orientert arbeid. 

 

Hovedtemaer i Recoverykurs 2

I løpet av kurset arbeider vi oss gjennom disse hovedtemaene:

  • Introduksjon til en utvidet forståelse av recovery 
  • Ulike tilnærminger til recovery 
  • Kritiske perspektiver på recovery 
  • Redskaper for praktisk recovery orientert arbeid 
  • Videreutvikling av recovery orientering i teori og praksis 

 

Undervisningsformer

Forelesning, dialog, gruppearbeid

 

Program for kurset, dag 1

 

Introduksjon til en utvidet forståelse av recovery

  • Verdigrunnlag, kunnskapsstatus, teori, begreper og praksis om recovery
  • Plenumsdialog

Ulike tilnærminger til recovery

Recovery i ulike betydninger og inndelinger innen psykisk helse kan spores tilbake til 1830-tallet. I årenes løp har anvendelsen av recovery utviklet seg. I dag og det finnes flere parallelle forståelser og retninger. På kurset vektlegger vi at deltakerne skal få et overblikk og utvikling og retninger  av recovery. 

Gruppeoppgaver med case om ulike situasjoner og tilnærminger 

 

Kritiske perspektiver på recovery

Selv om recovery som begrep og tilnærming har blitt godt mottatt i mange fagmiljøer, kan det også reises kritiske perspektiver til recovery som rammeverk og hvordan det har blitt introdusert i noen sammenhenger. Vi er opptatt av å også formidle fagkritisk kunnskap. Det er viktig for de som arbeider recovery orientert å kjenne til denne. 

Gruppeoppgaver med case om ulike situasjoner og tilnærminger 

 

Program dag 2

Redskaper for praktisk recovery orientert arbeid

Hva betyr det i praksis å jobbe recoveryorientert? De gis oversikt over tenkning og praksis innen ulike tilnærminger; Individrettet-, grupperettet- og samfunnsrettet arbeid. Gjennomgangen inkluderer også noen utvalgte redskaper som kan anvendes i recovery orientert arbeid. 

Gruppeoppgaver med testing, vurdering og diskusjon om ulike redskaper 

 

Videreutvikling av recovery orientering i teori og praksis

Å arbeide recovery orientert er å ta del i tilnærminger og nettverk som er i stadig utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Noen eksempler på nettverk, aktører, tilnærminger og tanker om retningen på denne utviklingen. 

Gruppeoppgaver med case om ulike situasjoner og tilnærminger.

 

Litteratur  

https://imhcn.org/bibliography/history-of-mental-health/history-of-recovery-movement/ 

https://www.napha.no/multimedia/4281/NAPHA-Rapport-Recovery-web.pdf 

https://www.akademika.no/wellbeing-recovery-and-mental-health/9781107543058 

Meld deg på Recoverykurs 2

Påmeldingsfrist 3. oktober.
Medlemmer av alumniettverket til KBT Fagskole tilbys gratis kurs via en egen invitasjon.