Endelig er vi i gang med dialogmøter i kommuner igjen 

Sist oppdatert 15. mars 2023

Bilde fra et dialogmøte
Vi ønsker å være en sparringspartner for kommuner i hele Midt-Norge. Her er vi på besøk i Ålesund i 2023, hvor det kom opp flere gode diskusjoner. (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Dialogmøter i kommuner har i mange år vært viktig for oss i KBT. Målet med samlingene er å komme med innspill til bruker- og pårørendeinvolvering samt å presentere systematiske brukererfaringer. Det er en arena hvor vi blir kjent med kommuner – og de med oss. Vi får både diskutert sammen og kommet med innspill på utfordringer, presentere oss selv og høre om gode eksempler på helse- og velferdsarbeid i kommunene.  

Dialogmøte i Ålesund kommune

Disse møtene egner seg aller best fysisk, og derfor ble det stillstand i dialogmøter med kommuner da Covid-19 ramlet inn over oss i 2020. I mars fikk vi endelig til å reise ut igjen, og da tok vi turen til Ålesund kommune. Der fikk vi møte 5 avdelingsledere vi oppfattet som engasjerte for jobben og innbyggerne i kommunen.

 

Dette var jo det første dialogmøtet etter pandemien, så det var jo veldig viktig å komme i gang igjen hvor vi kan bidra til å støtte kommuner i utvikling av tjenestene”, sier daglig leder i KBT, Dagfinn Bjørgen.  

 

Ønsket råd om brukermedvirkning  

I Ålesund fikk vi både høre om suksesshistorier og områder de ønsker å finne bedre løsninger på. For eksempel ønsker de god brukermedvirkning i forbindelse med utvikling av et tilbud, men syntes det var vanskelig å få til god involvering av brukergrupper som bruker tjenestene i dag. Her snakket vi sammen om ulike måter å få fram  brukere sine meninger om eget tjenestetilbud.

Recovery i boligtjenestene 

På dialogmøtet med avdelingslederne, fikk vi inntrykk av at det finnes mange gode tilbud i Ålesund kommune sin psykisk helse- og rustjenester. Et eksempel som ble nevnt, er Sommerfuglen dagsenter , som ble til i en kombinasjon av kommunesammenslåing og midler fra Statsforvalteren i forbindelse med Covid-pandemien.  

Avdelingslederne fortalte også om flere tilfeller hvor folk som tidligere hadde hatt behov for mange tjenester nå hadde kommet seg videre i livet. Flere som tidligere hadde hatt behov for boligtilbud, har nå kjøpt sin egen bolig. Her poengterte Ålesunderne at situasjonen du stod i for noen år siden, ikke skal trenge å sette begrensninger for resten av livet ditt.  

Mellom linjene i fortellingene fra avdelingslederne, leser vi at de jobber med recovery  i Ålesund - uten at det nødvendigvis er de ordene de bruker.  

Anne Strand og Dagfinn Bjørgen på dialogmøte i Ålesund (bilde)
Anne Strand og Dagfinn Bjørgen i KBT på dialogmøte i Ålesund kommune. Her møtte vi flere avdelingsledere som uttrykte stort engasjement for kommunens innbyggere (Foto: Silje Margrethe/KBT)

Kommunesammenslåing og –deling 

For noen år siden ble det store diskusjoner da en rekke kommuner i landet ble tvangssammenslått. Det førte naturligvis til en del omorganisering, også for den nye Ålesund-kommunen. Det innebar mye endring på kort tid, og lederne vi møter uttrykte et tydelig ønske om at alle i den nye kommunen skulle ha likt tilbud.  

Nå er Ålesund en av kommunene som blir delt igjen, noe som igjen fører til omorganisering og omstilling. Da kan det bli en utfordring om det praktisk lar seg gjøre å opprettholde de samme tilbudene i alle de nye kommunene. Det er kanskje noe flere kommuner som har vært i lignende prosesser kan kjenne seg igjen i.  

Vi ser fram til å følge Ålesund kommune videre, og vi avtalte et oppfølgingsmøte mot slutten av 2023. 

Er et dialogmøte aktuelt i din kommune? Ta kontakt på post@kbtkompetanse.no.

Gruppebilde fra dialogmøte i Ålesund
Mange gode diskusjoner oppstod da vi besøkte Ålesund kommune. I dialogmøtene snakker vi både fra et brukerperspektiv, og deler fra våre egne prosjekter og erfaringer (Foto: Silje Margrethe/KBT).