Kurs | Illness Management Recovery – IMR

Illustrasjonsfoto
Bilde fra Unsplash

“IMR er et behandlingsprogram som skal gi brukere håp og økt livskvalitet gjennom læring av metoder for å redusere tilbakefall samt å skape mestring. Behandlingen fremmer pasientenes egne mestringsstrategier og tilfriskning og gir opplæring i flere kunnskapsbaserte mestringsstrategier”
- IMR-nettverket  

Digitalt 2-dagerskurs

Den 7. og 8. februar 2023, kan du bli med på et digitalt IMR-kurs. Kurset gir deg en grunnopplæring i Illness Management Recovery. Etter gode tilbakemeldinger fra kurset vi hadde høsten 2021, setter vi nå opp et nytt kurs i samarbeid med Recoverystiftelsen. 

Kurset passer både for deg som vil ha en innføring i IMR, og for deg som på sikt også ønsker å bli IMR-terapeut. For å bli IMR-terapeut kreves blant annet 1 år med veiledning fra en godkjent veileder. Les mer om dette hos IMR-nettverket.

KBT står for praktisk tilrettelegging av dette kurset, mens Recoverystiftelsen står for undervisningsprogram og undervisning.

 

Kursinformasjon

Innføring i IMR-metodikken

På IMR-kurset tar vi for oss 

 • Det faglige grunnlaget for IMR 
 • Bruk av IMR i helsetjenesten 
 • Hvem kan benytte seg av IMR 

Kurset passer for alle som jobber recoveryorientert. Både innen psykisk helse og rus, og andre former for rehabilitering. 

Målet er å utdanne psykisk helsearbeidere til å kunne anvende IMR i behandlingen og helst IMR-gruppebehandling. Kursdeltakerne skal kunne teorien som ligger bak IMR, lære å ta i bruk metoden slik den er beskrevet i manualen og gjennomgå praktiske øvelser. 

 

Undervisningen inneholder blant annet: 

 • Bakgrunn og teori om IMR 
 • Forskningsresultater 
 • Teori om recovery - medvirkning og mestring 
 • Gjennomgang av  
  • De 5 virksomme komponentene i IMR : psykoedukasjon, mestre ferdigheter, øke sosial kompetanse, hindre tilbakefall og riktig medisinbruk (hvis en bruker medisiner) 
  • Teoriene som anvendes: Motiverende intervju, kognitiv terapi, psykoedukative strategier. 
  • Programmet: overordnet mål, målgruppe, format og tilfriskningsmål. 
  • Modulene med vekt på første modul og fokus på målsetting. 
  • Stress-sårbarhetsmodellen 
 • Praktiske oppgaver 
 • Formidling av erfaring fra en tidligere IMR-kursdeltaker 

Praktisk informasjon

Kurset vil bli arrangert digitalt på Zoom over to dager. Lenke til Zoom-rommet sendes ut dagen før kurset til påmeldte.  

Kursdager: 

 • Tirsdag 7. februar 2023,   klokken 09.00-15.00 
 • Onsdag 8. februar,  klokken 09.00-15.00 

Kursbevis:
Etter kurset vil du få et kursbevis. Kurset kvalifiserer til å gå videre i løpet for å bli IMR-terapeut. Det krever blant annet at man får veiledning av en godkjent IMR-terapeut i minst ett år. Les mer om dette hos IMR-nettverket.

Priser:
Studenter og alumnistudenter, KBT Fagskole: 250,- kroner
Medlemmer i brukerorganisasjoner/personer fra brukerstyrte sentre: 400,- kroner
Ansatte i helse- og sosialtjenester/andre: 3000,- kroner

Påmeldingsfrist: 6. februar klokken 15.00

Todagerskurset vil sammen med bruk av IMR under veiledning gjennom ett år kunne gi godkjenning som IMR-terapeut. Detaljer om krav til godkjenning ligger på www.imr-nettverket.no Vi oppfordrer deg til å titte på de ulike modulene på samme nettsted før kurset. 

 

Kursholdere

Kristin Heiervang (bilde)

Kristin Heiervang, forsker og spesialpsykolog.

Kristin Sverdvik Heiervang er seniorforsker, psykolog Phd og leder forskningsgruppen «Psykisk helse, behandling og implementering» ved Akershus Universitetssykehus. Hun er ansvarlig for implementeringen av IMR i seks helseforetak i prosjektet Bedre Psykosebehandling. Hun har arbeidet ved FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus siden 2009 og har en bistilling ved Senter for medisinsk etikk ved UiO. Hennes forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling , kvalitet på tjenester og pasient- og pårørendeerfaringer. Hun er prosjektleder for forskningen på medisinfri behandling ved Ahus og ansvarlig for implementering av familiesamarbeid i fem helseforetak i prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid.

Tone Winnem (bilde)

Tone Winnem, fagutvikler i Recoverystiftelsen

Tone har vært med i etableringen av stiftelsen siden juni 2021. Hun har vært med i styret i IMR-nettverket siden det ble etablert i 2017. I 2018 ble hun ansatt i Recoveryakademiet, hatt ansvar for ulike recoveryorienterte prosjekter. Tone har tidligere erfaring som pedagog og ulike stillinger som mellomleder. Hun har også selv kjent på utfordringer i livet, grunnet egne psykiske helseproblemer. Har selv vært deltager i IMR-grupper i regi av psykiske helsetjenester i egen hjemkommune.

Påmelding til IMR-kurs